migranti, deti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Mestá a regióny EÚ žiadajú opatrenia na integráciu migrujúcich detí

Európsky výbor regiónov sa vyjadril, že narastajúci problém detí a dospievajúcich nelegálne prichádzajúcich do Európy si vyžaduje zosúladený systém, ktorý by im zabezpečil stabilitu a normálny život, a to buď prostredníctvom ich integrácie, presídlenia v rámci Európy alebo vrátania do krajiny ich pôvodu.

Odporúčania, ktoré zhromaždenie Európskej únie združujúce miestnych a regionálnych politikov prijalo, sa týkajú opatrovníctva, zákonného vstupu, ubytovania a integrácie migrantov a vyžadujú si cielenejšie zameranie práce úradníkov v obciach, členských štátoch a EÚ na migrujúce deti.

Yoomi Renström (SE/SES), členka rady mesta Ovanåker a spravodajkyňa pre prijímanie migrantov pre Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy, vypracovala stanovisko s návrhmi, ktoré sú reakciou na úsilie Európskej komisie vyriešiť jeden z najvážnejších a najcitlivejších aspektov utečeneckej a migračnej krízy, keďže mnohí utečenci a nelegálni migranti vo veku do 18 rokov na ceste do Európy zomierajú, alebo zmiznú po príchode sem.

„Čelíme naliehavej, rastúcej a dlhodobej výzve. Európska únia preto potrebuje súdržný systém, v ktorom politici a úradníci v obciach, členských štátoch a EÚ pracujú na dosiahnutí spoločných cieľov,“ uviedla Yoomi Renström. „Vieme, čo je našou úlohou. Musíme konať v duchu i v zmysle medzinárodného práva a právne nástroje na to máme. Naším hlavným cieľom však musí byť zabezpečiť im stabilitu a normálny život z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Nie je jednoduché ochraňovať, integrovať a vzdelávať zraniteľné migrujúce deti v čase, keď ich počet dramaticky narastá. Miestne samosprávy a vlády členských štátov však našli aj také riešenia, ktoré sa osvedčili, a preukázali, že i malé cielené zásahy môžu znamenať obrovské zlepšenie. Je toľko oblastí, v ktorých môžeme a musíme dosiahnuť zlepšenie. Nemôžeme akceptovať skutočnosť, že niektoré deti žijú vo väzenských podmienkach.“

„Nevyhnutný je napríklad riadny systém opatrovníctva,“ pokračovala. „Opatrovníci poskytujú ochranu, vďaka nim sa znižuje pravdepodobnosť, že deti sa stanú nezvestnými a zvyšujú šance na ich integráciu. Mali by to byť dobre vyškolení odborníci, ktorí by sa starali iba o obmedzený počet detí. Nie je to však tak všade v Európe. Švédsko, odkiaľ pochádzam, má vlastný systém opatrovníctva a sme si vedomí toho, akým prínosom sú opatrovníci pre deti, hoci aj náš systém treba zlepšiť a posilniť.“

Jedným z odporúčaní Európskeho výboru regiónov je, že každé zariadenie na prijímanie osôb by malo mať ombudsmana zodpovedného za ochranu detí a osobitné ubytovanie pre prichádzajúcich mladých utečencov bez zadržiavania. Deti by sa mali považovať za prioritné prípady a ich konkrétne potreby ochrany by sa mali stanovovať na základe individualizovaného posúdenia. V odporúčaniach sa zdôrazňujú riziká dlhodobej marginalizácie, znevýhodnenia a zraniteľnosti voči vykorisťovaniu, ktorým mladí prisťahovalci čelia, a prízvukuje sa, že integrácia je nevyhnutná a „jedným z najdôležitejších a najúspešnejších nástrojov na integráciu detí je včasný a účinný prístup k inkluzívnemu formálnemu vzdelávaniu“.

V stanovisku sa upozorňuje na nedostatky v reforme spoločného európskeho azylového systému, vrátane toho, že Európska komisia vo svojom dokumente na tému migrujúcich detí nezohľadňuje „danosti a predpoklady miestnych a regionálnych samospráv“ a neposkytuje dostatočné financovanie a podporu mestám a regiónom. Výbor v stanovisku poukazuje aj na to, že chýbajú „kritériá na zisťovanie a overovanie najlepších záujmov dieťaťa“, a oceňuje plány EÚ vyplniť túto medzeru, pričom žiada „určenie veku v súlade s platným právom“ s cieľom odstrániť existujúce rozdiely v rámci EÚ. Zdôrazňuje tiež význam zlepšenia údajov, aby boli porovnateľné a poskytovali základné informácie, napríklad o pohlaví migrujúcich detí.

Viac..  Von der Leyenová a Michel ostro odsúdili útok na slovenského premiéra

O dac

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Bez spravodlivého riešenia sa s migračnou otázkou nikdy efektívne nevyrovnáme

Opozičné KDH vyzýva vládu SR, aby sa pripojila k skupine členských štátov EÚ, ktoré presadzujú …

Consent choices