wifi
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Širokopásmové pripojenie: EÚ chce preklenúť digitálnu priepasť

Európska komisia a Európsky výbor regiónov (VR) spustili spoločnú platformu, aby pomohli rozšíriť širokopásmové pripojenie do všetkých európskych regiónov, vrátane vidieckych a riedko osídlených oblastí, kde jeho rozvoj nie je dostatočný trhovo motivovaný.

Prvé stretnutie Platformy pre širokopásmové pripojenie sa konalo v Bruseli a spolu s miestnymi a regionálnymi politikmi z členských štátov EÚ sa na ňom zúčastnila aj komisárka Mariya Gabriel zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť a predseda VR Karl-Heinz Lambertz.

Cieľom platformy je prispieť k zavedeniu rýchlejšieho, lepšieho a udržateľného vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia vo všetkých európskych regiónoch, a tak pracovať na odstránení digitálnej priepasti z dôvodu zemepisnej polohy alebo zlyhania trhu. Diskutovalo sa o témach, ako je riadenie, politika, technologické možnosti, regulačný rámec a možnosti financovania. Na otváracom zasadnutí sa osobitná pozornosť venovala iniciatíve WiFi4EU, ktorej cieľom je zabezpečiť bezplatné bezdrôtové pripojenie na verejných priestranstvách všade v Európe.

Predseda VR Karl-Heinz Lambertz vyhlásil: „Vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie je jedným zo základných pilierov digitálneho jednotného trhu EÚ a nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle, napríklad v oblasti elektronického obchodu. Táto platforma by mala pomôcť zlepšiť spoluprácu medzi Európskou komisiou, miestnymi a regionálnymi orgánmi, odborníkmi a rôznymi zainteresovanými stranami, zistiť, aké prekážky bránia investovaniu do rozvoja širokopásmového pripojenia, a rozvinúť možnosti financovania vďaka fondom EÚ a inovatívnym verejno-súkromným partnerstvám.“

Eurokomisárka Mariya Gabriel zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť upozornila: „Širokopásmové pokrytie je možné zrealizovať, len ak budú plne zapojení ľudia v teréne. Potrebujeme účasť regiónov, aby sme pochopili, aké sú ich skutočné investičné potreby. Musíme pochopiť, akým prekážkam čelia a ako im my, Komisia, môžeme pomôcť ich odstrániť. Platforma pre širokopásmové pripojenie s účasťou Európskeho výboru regiónov bude nástrojom, ktorý politikom zabezpečí cenné podklady a informácie o reálnej situácii v teréne, a zároveň politickým postupom zdola nahor, ktorý zaistí spoluzodpovednosť európskych regiónov za rozvoj svojho pripojenia.“

Vytvorením platformy sa zavádza pravidelný politický dialóg medzi Európskou komisiou a Európskym výborom regiónov. Jej účastníci, medzi ktorými bude aj 12 členov VR, sa budú schádzať dvakrát ročne, aby diskutovali o rôznych témach spojených s rozvojom širokopásmového pripojenia, ako sú politika a riadenie, technologické možnosti, možnosti financovania a regulačný rámec.

Viac..  Komisia začína formálne konanie proti spoločnosti Meta podľa aktu o digitálnych službách

Kieran McCarthy (IE/EA), člen mestského zastupiteľstva v Corku, ktorý sa zúčastnil na prvom stretnutí, uviedol: „Miestne a regionálne orgány podporujú inováciu a konkurencieschopnosť v dátovom hospodárstve prostredníctvom personalizovaných riešení na strane dopytu a ponuky vrátane zavádzania širokopásmového pripojenia, digitálneho hospodárstva, digitálnej integrácie a elektronickej verejnej správy. Znevýhodnené regióny však často nemajú ani základnú infraštruktúru, ani odborné znalosti potrebné na vybudovanie digitálneho dátového hospodárstva. Prostredníctvom platformy sa môžeme podeliť o osvedčené postupy a nájsť riešenia, ktoré každému pomôžu získať prístup na európsky digitálny jednotný trh.“

Kieran McCarthy bol spravodajcom stanoviska VR na tému Budovanie európskeho dátového hospodárstva, ktoré bolo prijaté v stredu a v ktorom výbor žiada Komisiu, aby podporila miestne a regionálne orgány tým, že bude uprednostňovať používanie štrukturálnych a investičných fondov EÚ na rozvoj digitálnej infraštruktúry vo všetkých európskych regiónoch. V stanovisku sa tiež vyzdvihuje obrovský potenciál, ktorý má pre miestne a regionálne orgány a pre podniky zhromažďovanie údajov v rozličných oblastiach od zdravotníctva, životného prostredia, potravinovej bezpečnosti, klímy a efektívneho využívania zdrojov až po inteligentné dopravné systémy a inteligentné mestá a regióny.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices