online nakupovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament posilňuje ochranu spotrebiteľov pri internetových nákupoch

Poslanci schválili celoúniové pravidlá, ktoré by mali zvýšiť ochranu spotrebiteľov pri internetových nákupoch a rýchlejšie odhaliť nepoctivých predajcov.  

Nová legislatíva odstráni nedostatky aktuálnych úniových predpisov, možnosť zneužívania ktorých bola umocnená odlišnými prístupmi k ich presadzovaniu v jednotlivých krajinách EÚ.

Novelizované nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa rozšíri právomoci vnútroštátnych orgánov tak, aby mohli ľahšie odhaliť a zastaviť porušovanie právnych predpisov Únie na ochranu spotrebiteľov v online prostredí. Posilní tiež možnosti koordinácie ich činnosti v rámci EÚ.

Súčasťou právomocí vnútroštátnych orgánov v oblasti vyšetrovania a uplatňovania právnych predpisov EÚ bude okrem iného právo:

  • požadovať od registrátorov domén a bánk poskytnutie informácií potrebných na identifikáciu nepoctivých obchodníkov,
  • vykonávať testovacie nákupy tovarov alebo služieb – v prípade potreby aj v utajení, teda pod zmenenou identitou (fiktívne nakupovanie),
  • nariadiť zreteľné zobrazenie varovania pre spotrebiteľov pri prístupe k online rozhraniu, či už ide o webovú stránku alebo aplikáciu, prípadne nariadiť odstránenie digitálneho obsahu či obmedzenie prístupu k nemu, pokiaľ neexistujú žiadne iné účinné prostriedky na zastavenie nezákonných praktík,
  • uložiť sankcie – vrátane pokút či opakovaných peňažných sankcií,
  • zatlačiť na obchodníkov v snahe získať od nich záväzok poskytnutia primeranej nápravy spotrebiteľom, ktorí boli ich protiprávnym konaním poškodení, a zároveň informovať spotrebiteľov o možnostiach, ako sa domôcť odškodnenia.

Opatrenia na zastavenie rozšíreného porušovania predpisov

Európska únia bude koordinovať postup vnútroštátnych orgánov v prípadoch, keď porušenie právnych predpisov Únie spôsobilo, spôsobuje alebo môže spôsobiť ujmu na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov v aspoň dvoch tretinách členských štátov s minimálne dvoma tretinami obyvateľstva Únie.

Jednou z kľúčových požiadaviek poslancov počas vyjednávaní so zástupcami Rady (ministrov) EÚ bolo väčšie zapojenie spotrebiteľských organizácií do úsilia o zlepšenie vymožiteľnosti práv online klientov. Spotrebiteľské organizácie by mali v budúcnosti hrať aktívnejšiu úlohu napríklad pri nahlasovaní podozrení z porušovania právnych predpisov, o ktorých sa dozvedia ešte pred vnútroštátnymi orgánmi, ako aj pri ich vyšetrovaní, pokiaľ ich Komisia alebo vnútroštátne orgány požiadajú o konzultáciu.

Vyhlásenie spravodajkyne a tieňového spravodajcu

„Nové pravidlá posilnia a zlepšia spoluprácu všetkých aktérov v oblasti ochrany spotrebiteľských práv tak, aby mohli ľahšie monitorovať ich dodržiavanie a reagovať na cezhraničné porušovanie predpisov. Vnútroštátne orgány, Komisia a spotrebiteľské organizácie spolu vytvoria účinný mechanizmus boja proti nepoctivým obchodníkom v online prostredí aj mimo neho a posilnia práva spotrebiteľov na jednotnom trhu,‟ uviedla spravodajkyňa nariadenia Olga Sehnalová (S&D, CZ).

Viac..  R. Holzmann: ECB by mohla znížiť úroky v júni, je však potrebné sledovať Fed

„Výsledný text má potenciál zlepšiť vymáhanie existujúcich pravidiel, najmä pri cezhraničnom obchode. Zároveň dáva štátom nástroj na boj proti internetovým podvodom. Chcem veriť, že prijaté zmeny, napríklad minimálne právomoci národných autorít a nastavenie cezhraničnej spolupráce, pomôžu efektívne vymáhať existujúcu legislatívu,‟ uviedol tieňový spravodajca nariadenia za skupinu ECR Richard Sulík (SK).

Reakcie ďalších slovenských poslancov

„Objem tovarov a služieb predávaných cez internet stále stúpa a práve v tomto segmente najčastejšie dochádza k porušovaniu práv spotrebiteľov. Legislatíva, ktorú sme prijali, posilní ich práva a umožní lepšiu spoluprácu príslušných národných orgánov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Posilnenie právomocí orgánov dohliadajúcich na ochranu spotrebiteľov môže prispieť aj k riešeniu problému dvojitej kvality výrobkov a celkovo zvýšiť ochranu spotrebiteľa offline, ale najmä online. V čase narastajúceho počtu rôznych eshopov je veľmi dôležité, aby orgány mali možnosť riešiť prípady spoločnými efektívnymi postupmi,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Text nariadenia, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 591 (za): 80 (proti): 15 (zdržalo sa hlasovania), musí pred vstupom do platnosti formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 24 mesiacov po vstupe nariadenia do platnosti.

Súvislosti

Podľa údajov z roku 2014 porušovalo až 37% webových stránok zameraných na elektronický predaj tovarov a služieb v oblasti cestovania, zábavy, konfekcie, elektroniky a spotrebiteľských úverov platné právne predpisy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Nové nariadenie by malo účinnejšie predchádzať alebo potláčať aj nasledujúce praktiky:

  • cezhraničná krátkodobá propagácia lacnejších leteniek, ktoré letecká spoločnosť následne zruší,
  • dlhodobá viazanosť u mobilného operátora ukrytá za ponuku získať telefón za jedno euro,
  • nedoručenie už zaplateného dizajnového nábytku online obchodníkom, ktorý jeho predaj ponúkal a ktorý za ostatné tri roky zmenil štyrikrát svoju adresu,
  • rozdiely v cenách za prenájom automobilov, ktoré poukazujú na možnú diskrimináciu spotrebiteľov na základe krajiny ich pôvodu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices