Miko
Ladislav Miko. PHOTO: © European Union.

Novým vedúcim zastúpenia EK na Slovensku bude Ladislav Miko

Pán Ladislav Miko bol vymenovaný za nového vedúceho zastúpenia Európskej komisie v Bratislave.

Ladislav Miko, český štátny príslušník, sa ujme svojej funkcie 1. januára 2018. Do svojej novej funkcie prináša rozsiahle znalosti o inštitúciách EÚ, ktoré získal počas viac ako desaťročného pôsobenia na vysokých postoch v Európskej komisii, a takmer dvadsaťročné skúsenosti z českej a slovenskej verejnej správy, pričom mnohé z nich získal na riadiacich pozíciách, ako aj rozsiahlu sieť kontaktov so zainteresovanými stranami na Slovensku a v Českej republike.

Ladislav Miko nastúpil do Európskej komisie v roku 2005 na miesto riaditeľa v rámci Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. V roku 2011 sa stal zástupcom generálneho riaditeľa na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín, zodpovedným za bezpečnosť potravinového reťazca.

Ladislav Miko prišiel do Komisie z českej verejnej služby, kde pracoval ako námestník ministra na Ministerstve životného prostredia. V roku 2009 sa nakrátko do českej verejnej služby vrátil, aby zastával post ministra životného prostredia. V rokoch 1992 až 2001 pôsobil na rôznych pozíciách v Českej inšpekcii životného prostredia, okrem iného aj ako zástupca riaditeľa. Svoju kariéru začal v roku 1984 v Slovenskej akadémii vied na rôznych pozíciách vrátane vedúceho Ústavu zoológie a zástupcu riaditeľa vedeckého výboru ústavu.

Viac..  Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

Ladislav Miko získal v roku 1996 na Karlovej univerzite v Prahe titul PhD. zo zoológie a ekológie, v roku 2009 získal na Fakulte životného prostredia Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe titul docent a od roku 2010 je hosťujúcim profesorom na Antverpskej univerzite.

Súvislosti

Európska komisia má svoje zastúpenia vo všetkých 28 členských štátoch EÚ a regionálne kancelárie v Barcelone, Belfaste, Bonne, Cardiffe, Edinburghu, Marseille, Miláne, Mníchove a Wroclawi. Zastúpenia sú očami, ušami a hlasom Komisie v jednotlivých členských štátoch EÚ. Sú v kontakte s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami a informujú médiá a verejnosť o politikách EÚ. Podávajú vedeniu Komisie správy o vývoji v dôležitých oblastiach v členských štátoch. Od začiatku Junckerovej komisie vymenúva vedúcich zastúpení predseda Komisie a tí predstavujú jeho politických zástupcov v členskom štáte, v ktorom danú pozíciu zastávajú.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices