Monika Smolkova
Europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union- EP.

Stanovisko Moniky Smolkovej k hlasovaniu o Dublinskom nariadení

V zmysle nového rokovacieho poriadku EP hrozilo, že rozhodnutie výboru LIBE, ktoré schválilo Dublinské nariadenie v októbri na svojom zasadnutí, pôjde priamo na rokovanie s Radou EÚ. Tým by sme obišli poslancov EP. Preto som sa rozhodla spolu s mojimi kolegami zo Slovenska, Česka, ale aj iných členských štátov podpísať pod návrh, ktorým sme „donútili“ v zmysle rokovacieho poriadku  hlasovanie o tomto Dublinskom nariadení v pléne EP.

Aj keď sme napokon pri hlasovaní neuspeli, dali sme jasne najavo, že Dublinské nariadenie nemôže obsahovať sankcie pre členské štáty, ktoré nesúhlasia s mechanizmom povinného prerozdeľovania utečencov. Zníženie štrukturálnych fondov pre členské štáty, ktoré by žiadateľov o azyl neprijali je podľa môjho názoru v praxi nerealizovateľné a aj v rozpore s fungovaním EÚ.

Dublinské nariadenie má aj ďalšie sporné časti, ktoré je potrebné zmeniť. Týka sa to napríklad kritéria rodiny – je potrebná definícia, aby pod rodinou neboli aj veľmi vzdialené príbuzenské vzťahy, ktoré by sa ani nedali identifikovať. Preto verím, že Rada EÚ – Rada ministrov vnútra uvedené Dublinské nariadenie zmenia tak, aby bolo funkčné a nápomocné tak utečencom, ktorí potrebujú pomoc. Zároveň ale bude jednoznačné a budú ho rešpektovať a uplatňovať všetky členské štáty.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices