EU
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia víta rozhodnutie členských štátov o premiestnení agentúr EÚ

Európska komisia víta, že sa na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (v zložení podľa článku 50) podarilo dosiahnuť dohodu o premiestnení agentúr. Za nové sídlo Európskej agentúry pre lieky (EMA) bol vybratý Amsterdam a v prípade Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) bude sídlom Paríž. Obe agentúry majú v súčasnosti sídlo v Londýne.

Premiestnenie týchto dvoch agentúr je priamym dôsledkom – a prvým viditeľným efektom – rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie, ktoré ho oznámilo na zasadnutí Európskej rady 29. marca 2017. EMA a EBA predstavujú dva kľúčové regulačné orgány pre jednotný trh EÚ a sú nevyhnutné pre povoľovanie liekov a reguláciu bánk, preto treba zabezpečiť, aby aj po marci 2019 naďalej fungovali bez problémov a prerušení.

Hlasovanie bolo založené na kritériách, ktoré stanovil predseda Jean-Claude Juncker a predseda Donald Tusk a schválili hlavy štátov a vlád 27 členských štátov EÚ na zasadnutí Európskej rady (v zložení podľa článku 50), ktoré sa konalo 22. júna 2017. Európska komisia 30. septembra poskytla objektívne posúdenie ponúk členských štátov.

Ďalšie kroky: Komisia teraz pripraví potrebné právne kroky a vypracuje legislatívne návrhy na zmenu zakladajúcich nariadení týchto dvoch agentúr. Tieto návrhy budú výlučne zamerané na otázku premiestnenia. Komisia a Rada sa dohodli, že sa týmito legislatívnymi návrhmi budú zaoberať prioritne. Tým sa zaistí fungovanie agentúr počas celého tohto procesu. Komisia bude proces premiestňovania pozorne sledovať a poskytne agentúram v prípade potreby a v rámci svojich právomocí pomoc, pokiaľ ide o rozpočet EÚ, pravidlá verejného obstarávania a otázky týkajúce sa zamestnancov.

Viac..  Orbán: Voľby v USA a do Európskeho parlamentu môžu priniesť mier do Európy

Súvislosti

O premiestnení Európskej agentúry pre lieky a Európskeho orgánu pre bankovníctvo rozhodli vlády 27 členských štátov. Táto otázka nie je súčasťou rokovaní o brexite, ale bola výlučne predmetom rozhovorov 27 členských štátov EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices