kapital, rozpocet
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2018

Poslanci v budúcoročnom rozpočte EÚ presadili viac prostriedkov na zvyšovanie zamestnanosti mladých a podporu malých a stredných podnikov, ako aj na výskumné projekty a program Erasmus+.

Európska únia bude mať v roku 2018 k dispozícii 160,1 mld. eur na záväzky, ktorých realizácia bude spadať do budúceho alebo nasledujúcich rokov. Objem platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa využijú na úhradu predchádzajúcich a nových záväzkov čiastočne alebo úplne splatných v roku 2018, bude zodpovedať sume 144,7 mld. eur.

Na finálnej verzii rozpočtu EÚ na rok 2018 sa 18. novembra dohodli vyjednávači EP a Rady (ministrov) EÚ v rámci takzvaného zmierovacieho konania. Poslanci dojednaný rozpočet schválili pomerom hlasov 295 (za): 154 (proti): 197 (zdržalo sa hlasovania). Krátko nato ho podpísal predseda EP Antonio Tajani.

Mládež, rast a zamestnanosť

Parlament v priebehu vyjednávaní o konečnej podobe budúcoročného rozpočtu Únie zmietol zo stola návrh škrtov v kapitole rast a zamestnanosť v rozsahu 750 miliónov eur, ktorý presadzovali ministri členských štátov. Poslancom sa navyše podarilo dosiahnuť zvýšenie financií pre Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) o 116,7 milióna eur v záväzkovej časti rozpočtu na celkových 350 miliónov eur.

Parlamentní vyjednávači tiež presadili vyčlenenie dodatočných prostriedkov – nad rámec návrhu Európskej komisie – na kľúčové programy v oblasti podpory rastu a zamestnanosti. V porovnaní s pôvodným návrhom sa tak zvýšia prostriedky pre rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 o 110 miliónov eur, pre programu Erasmus+ o 24 miliónov eur a pre program na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov COSME o 15 miliónov eur.

Utečenecká a migračná kríza

Parlamentu sa v porovnaní s prvotnou verziou rozpočtu z dielne Komisie podarilo navýšiť financie pre agentúry EÚ, ktoré majú na starosti úlohy v oblasti bezpečnosti. Prostriedky pre Europol sa zvýšia o 3,7 milióna eur a agentúre bude zároveň umožnené zamestnať ďalších desiatich pracovníkov. Jednotka justičnej spolupráce Eurojust si polepší o 1,8 milióna eur a bude tiež môcť prijať piatich nových zamestnancov.

V rámci pokračujúcej snahy o lepšie zvládanie migračnej krízy získa päť miliónov eur navyše aj Európsky podporný úrad pre azyl (EASO). Poslanci tiež presadili navýšenie Komisiou rozpočtovaných prostriedkov na vonkajšie opatrenia súvisiace s migráciou o 80 miliónov eur, ktoré sa budú môcť využiť napríklad v oblasti východného a južného susedstva EÚ či na západnom Balkáne.

Zníženie predvstupovej pomoci Turecku

V dôsledku zhoršujúcej sa situácie v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv v Turecku sa poslanci rozhodli zoškrtať predvstupovú pomoc krajine o 105 miliónov eur. Parlament zároveň rozhodol o umiestnení ďalších sedemdesiatich miliónov eur v záväzkoch do rezervy, uvoľnenie ktorej bude možné iba v prípade, že sa situácia v Turecku výrazne zlepší.

Viac..  Michal Wiezik: Ak sa žena rozhodne podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, musí dostať vysokokvalifikovanú zdravotnú starostlivosť

Poľnohospodárstvo a ochrana životného prostredia

Parlamentní vyjednávači dosiahli zvýšenie prostriedkov pre mladých poľnohospodárov o 34 miliónov eur. Tieto prostriedky by mali pomôcť znížiť nezamestnanosť mladých na vidieku.

Poslanci tiež presadili väčšiu podporu pre poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie. Financovanie sa v tejto oblasti zvýši o 95 miliónov eur.

Vyhlásenia spravodajcov    

„Parlament môže byť s rozpočtom EÚ na rok 2018 spokojný. Dosiahli sme dohodu, pretože našimi prioritami bolo posilnenie programov, ktoré pripravia EÚ na budúce výzvy a ochránia Európanov – programu Horizont 2020 zameraného na výskum, programov mobility mladých Erasmus+ a ErasmusPro, infraštruktúrnych programov, akým je Nástroj na prepájanie Európy, a programu COSME na podporu malých a stredných podnikov. Podarilo sa nám tiež navýšiť financovanie programov orientovaných na bezpečnosť, azylovú a susedskú politiku,” uviedol predseda Výboru EP pre rozpočet Jean Arthuis (ALDE, FR).

„Tento rozpočet prináša to, čo občania EÚ od Únie očakávajú: zamestnanosť a rast na jednej strane a bezpečnosť na strane druhej. Investovaním do výskumu, infraštruktúry, vzdelávania a malých a stredných podnikov hľadíme do budúcnosti a zvyšujeme našu konkurencieschopnosť. Čo sa týka bezpečnosti, podarilo sa nám posilniť Europol a Eurojust tak, aby zabezpečili lepšiu spoluprácu a koordináciu v oblasti boja proti terorizmu a organizovanému zločinu naprieč EÚ. Jasne sme tiež uviedli, že podpora zo strany EÚ krajinám za jej hranicami nie je bezpodmienečná. Turecko sa vzďaľuje hodnotám EÚ a my sme v porovnaní s návrhom Komisie rozhodli o znížení pomoci tejto krajine o 105 miliónov eur,” uviedol spravodajca Siegfried Mureșan (EPP, RO).

Vysvetlenie záväzkov a platieb v rozpočte EÚ

Nakoľko EÚ financuje aj viacročné projekty, napríklad v oblasti výskumu, rozpočet Únie rozlišuje medzi záväzkami a platobnými prostriedkami. Záväzková časť rozpočtu definuje objem financií určených na projekty, ku ktorých realizácii sa EÚ môže v danom roku zaviazať bez toho, aby ich zároveň musela v tom istom roku v plnej miere uhradiť. Platobné rozpočtové prostriedky predstavujú financie, ktoré má EÚ reálne k dispozícii na úhradu predchádzajúcich a nových záväzkov čiastočne alebo plne splatných v danom rozpočtovom roku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices