DPH
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nový systém platby DPH zníži náklady firiem a zvýši príjmy rozpočtov členských štátov

Poslanci Európskeho parlamentu podporili rozšírenie využívania online systému EÚ pre platbu DPH podnikmi. Nové pravidlá by mali znížiť náklady firiem a priniesť miliardy do rozpočtov členských štátov. 

Poslanci odobrili návrh na sprístupnenie internetového portálu pre platbu DPH zo strany firiem pre väčšie množstvo podnikov pomerom hlasov 540 (za): 30 (proti): 68 (zdržalo sa hlasovania). Jednotné kontaktné miesto MOSS (Mini One-Stop-Shop), teda systém pre elektronickú registráciu a platbu dane z pridanej hodnoty, ktorý bol predstavený v roku 2015, sa dosiaľ využíval pre výpočet a výber DPH pri cezhraničnom predaji elektronických služieb, vrátane softvéru či mobilných aplikácií.

Nová právna úprava rozširuje využívanie systému MOSS na všetky hmotné tovary a neelektronické služby pri ich cezhraničnom predaji v rámci EÚ. Cieľom smernice je zvýšiť efektivitu výpočtu a výberu DPH a umožniť predajcom zaplatiť DPH za všetky ich transakcie v jedinej krajine EÚ, ktorá následne zaplatenú daň rozdistribuuje do členských štátov konečnej spotreby.

Európska komisia uvádza, že náklady súvisiace s platbou DPH pre podniky, ktoré  v súčasnosti operujú mimo systému MOSS, dosahujú v každom členskom štáte, kam svoje výrobky posielajú, v priemere až 8.000 eur. Rozšírenie systému MOSS by mohlo znížiť náklady firiem o 2,3 miliárd eur a zvýšiť príjmy štátnych rozpočtov z DPH o viac ako 7 miliárd eur ročne.

Poslanci tiež pomerom hlasov 576 (za): 30 (proti): 32 (zdržalo sa hlasovania) podporili návrh nariadenia, ktorého cieľom je zlepšiť súčinnosť daňových úradov v oblasti výmeny informácií o zdaniteľných osobách a uľahčiť tak fungovanie online systému.

Viac..  EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Vyhlásenia spravodajcov

„Táto veľmi potrebná aktualizácia pravidiel v oblasti DPH pre elektronický obchod zníži náklady firiem na dodržiavanie predpisov, podporí obchod a malým podnikom uľahčí prístup na európsky trh,” uviedol spravodajca Cătălin Sorin Ivan(S&D, RO).

„Toto je ďalší krok smerom k modernému daňovému systému uspôsobenému pre potreby 21. storočia. Výsledkom bude účinnejšie predchádzanie podvodom a efektívnejší výber DPH,” uviedol spravodajca Luděk Niedermayer (EPP,CZ)

Ďalší postup

Legislatívne návrhy musí po hlasovaní EP schváliť Rada (ministrov) EÚ.

Súvislosti

Legislatívne návrhy na rozšírenie systému MOSS a posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti DPH sú súčasťou rozsiahlejšej reformy zameranej na zjednodušenie a modernizáciu pravidiel EÚ v oblasti DPH, ktoré by mali byť v budúcnosti odolnejšie voči podvodom a priaznivejšie pre podnikateľov. Reforma by tiež mala znížiť výpadky príjmov z DPH, teda rozdiel medzi očakávanými a skutočnými príjmami z DPH, ktoré podľa odhadov Komisie predstavovali v roku 2013 takmer 170 miliárd eur.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices