obnovitelne zdroje energie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

V roku 2020 by malo 20% všetkej energie spotrebovanej v EÚ pochádzať z obnoviteľných zdrojov

Do akej miery využívajú krajiny EÚ energiu z obnoviteľných zdrojov? Europoslanci navrhujú, aby do roku 2030 predstavoval jej podiel až 35%. 

Energia zo slnka, vetra alebo biomasy – v roku 2020 by malo 20% všetkej energie spotrebovanej v EÚ pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Dohodli sa na tom samotné členské štáty s tým, že pre každú krajinu stanovili čiastkové ciele. V tabuľke pod článkom môžete vidieť, že väčšina krajín je na dobrej ceste k ich dosiahnutiu, Slovensku chýba už len 1,1 percentuálneho bodu.

V roku 2014 sa vlády členských krajín navyše zaviazali k tomu, že do roku 2030 by sa mal celkový podiel obnoviteľnej energie zvýšiť na 27%. Poslanci z energetického výboru EP však ohlasovali ambicióznejšie ciele, do roku 2030 by chceli vidieť až 35% energie z obnoviteľných zdrojov. Odhlasovaná reforma smernice o obnoviteľnej energii navyše stanovuje nové princípy jej financovania a mala by aj uľahčiť život ľuďom, ktorí si elektrinu vyrábajú sami.

„Európa potrebuje robiť viac. Ak chceme splniť naše sľuby z Parížskej dohody, bojovať proti klimatickým zmenám a byť lídrami vo oblasti transformácie energetiky, potrebujeme ambicióznejšie ciele čo a týka obnoviteľnej energie,“ vysvetľuje parlamentný spravodajca, španielsky sociálny demokrat José Blanco López.

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v krajinách EÚ (% hrubej konečnej spotreby energie)

Viac..  Komisia zaregistruje Európsku iniciatívu občanov o zdaňovaní emisií skleníkových plynov
2015 Cieľ do roku 2020
16,7 20
Švédsko 53,9 49
Fínsko 39,3 38
Lotyšsko 37,6 40
Rakúsko 33 34
Dánsko 30,8 30
Chorvátsko 29 20
Estónsko 28,6 25
Portugalsko 28 31
Litva 25,8 23
Rumunsko 24,8 24
Slovinsko 22 25
Bulharsko 18,2 16
Taliansko 17,5 17
Španielsko 16,2 20
Grécko 15,4 18
Francúzsko 15,2 23
Česká republika 15,1 13
Nemecko 14,6 18
Maďarsko 14,5 13
Slovensko 12,9 14
Poľsko 11,8 15
Cyprus 9,4 13
Írsko 9,2 16
Spojené kráľovstvo 8,2 15
Belgicko 7,9 13
Holandsko 5,8 14
Malta 5 10
Luxembursko 5 11

Zdroj: Eurostat

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices