mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nezamestnanosť mladých: Aké zlepšenia navrhuje Európsky parlament?

Počas hospodárskej krízy vzrástla aj nezamestnanosť mladých ľudí. Prečítajte si, aké opatrenia v tejto súvislosti prijala EÚ a aké zlepšenia navrhuje Európsky parlament.

Nájsť si prácu je pre mnohých mladých ľudí synonymom nezávislosti. Keď sa im však nedarí, nabaľujú sa na to rôzne iné problémy. Nielenže sa cítia izolovaní a nepotrební, no ich nezamestnanosť má negatívny dopad na celú spoločnosť. Dlhodobá nezamestnanosť na začiatku častokrát vedia k nezamestnanosti v neskoršom období.

Mladí ľudia sú jednou zo skupín obyvateľstva, na ktorých sa najvýraznejšie prejavili negatívne dopady hospodárskej krízy. Tým, že si nevedia nájsť prácu, im hrozí aj riziko sociálneho vylúčenia. Zatiaľ čo v roku 2008 bolo nezamestnaných len 15% mladých Európanov vo veku 15-24 rokov, v roku 2013 sa ich pomer zvýšil na 24%. Najviac zastihnuté bolo Grécko (60%), Španielsko (56,2%), Chorvátsko (49,8%), Taliansko (44,1%) a Portugalsko (40,7%).

EÚ a nezamestnanosť mladých

V záujme pomôcť mladým ľuďom, ktorí si nevedia nájsť prácu, sa členské štáty EÚ už v roku 2013 dohodli na vytvorení takzvanej záruky pre mladých. Ide o spoločný záväzok všetkých členských štátov zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mladší ako 25 rokov mali k dispozícii kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšie vzdelávanie, učňovskú prípravu alebo stáž do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania.

Jedným z hlavných finančných zdrojov na vykonávanie záruky pre mladých je iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých. Financujú sa z nej rozličné aktivity a programy, ako je  napríklad ďalšie vzdelávanie a pomoc pri hľadaní prvého zamestnania ako aj stimuly pre podniky. Táto iniciatíva sa zameriava len na regióny, kde nezamestnanosť mladých prevyšuje 25%. Podporuje opatrenia vo viac ako 120 regiónoch v 20 krajinách EÚ vrátane Slovenska. V rozpočte EÚ na rok 2018 tu poslanci presadili dodatočných 116,7 milióna eur.

Záruka aj iniciatíva pre mladých sú určené najmä pre tých, ktorí nie sú ani zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy vrátane dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí alebo tých, ktorí nie sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie.

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

Podľa Európskej komisie sa do záruky pre mladých zapojilo už 16 miliónov ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti poskytla pomoc 1,6 miliónom.

Na podporu učňovskej prípravy bolo zriadené Európske združenie učňovskej prípravy.

Všetky tieto opatrenia už začínajú prináša prvé ovocie, avšak problémy aj rozdiely medzi krajinami stále pretrvávajú. V októbri tohto roku sa miera nezamestnanosti mladých v EÚ pohybovala na úrovni 16,5%. Najhoršia situácia bola v Grécku (40,2%) a najlepšie sú na tom Česi (7,2%). Na Slovensku bolo v tom čase nezamestnaných 14% mladých vo veku do 25 rokov. Situácia sa oproti minulému roku zlepšuje, v októbri 2016 bol bez práce každý piaty mladý Slovák.

Ako situáciu hodnotí Európsky parlament

V pondelok 4. decembra prijal zamestnanecký výbor Európskeho parlamentu správu, v ktorej hodnotí vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých. Poslanci ich považujú za veľmi osožné, žiadajú však niekoľko zlepšení a lepšie monitorovanie výsledkov.

„Je veľmi dôležité, aby teraz svoju úlohu prebrali aj členské štáty a prijali účinné opatrenia na národnej úrovni,“ vyjadrila sa jej autorka, slovinská členka skupiny EPP Romana Tomc.

Vzdelávanie a zamestnanosť budú aj jednými z hlavných tém Európskeho podujatia pre mládež, ktoré sa bude konať na budúci rok v júni v Štrasburgu. Jeho súčasťou budú rozličné prednášky, workshopy a iné aktivity. Očakávame na ňom tisíce mladých z celej EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices