Czeslaw Siekierski
Šéf výboru EP pre poľnohospodárstvo Czesław Siekierski. PHOTO: © European Union- EP.

Czesław Siekierski: Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky je nedostatočná

Európska komisia zverejnila svoj návrh, ako reformovať spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Šéf výboru EP pre poľnohospodárstvo Czesław Siekierski ju pokladá za nedostatočnú.

Európska komisia vydala oznámenie o tom, ako si predstavuje budúcnosť európskeho poľnohospodárstva. Súčasťou navrhovaných zmien sú aj nové „riešenia na mieru“. Členské štáty, ktoré najlepšie poznajú svoju situáciu, by tak mali prísť s vlastnými strategickými plánmi. O navrhovanej reforme hovorí poľským ľudovec Czesław Siekierski, predseda parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo.

Prečo EÚ potrebuje reformovať svoju poľnohospodársku politiku?

Nemyslím si, že potrebujeme komplexnú reformu poľnohospodárskej politiky, potrebujeme skôr úpravy a modernizáciu. Poľnohospodárstvo je špecifická oblasť, pre ktorú je lepšia evolúcia ako revolúcia – zmeny tu neprichádzajú cez noc a návratnosť investícií je pomalá. Musíme však rýchlejšie reagovať na rôzne výzvy a adaptovať sa na meniace sa podmienky vo svete, napríklad nové obchodné dohody, digitalizáciu alebo technologický pokrok.

Komisia hovorí, že namiesto jednotného prístupu pre všetkých chce privilegovať riešenia na mieru, aký je váš názor?

Toto je veľmi dobré, pretože doteraz sme nebrali dostatočne na vedomie, že poľnohospodárstvo je v Európe veľmi rôznorodé. Každá krajina má nielen iné klimatické podmienky, ale sa vyvíjala inak z historického a politického hľadiska. Poľnohospodárstvo je iné na severe ako na juhu. Je iné vo Fínsku ako napríklad na juhu Francúzska. A to ešte nehovorím o Malte alebo zámorských územiach. Pointou tu je, aby sme i naďalej pokračovali v dosahovaní spoločných cieľov, ale v každom štáte inak. Z návrhu vyplýva, že EÚ bude odporúčať ciele a členské štáty, ktoré najlepšie poznajú svoju vlastnú situáciu a kapacity, potom samé navrhnú, ako ich dosiahnuť.

Je to ale veľmi zložitá cesta. Pre členské štáty bude sprvoti veľmi náročné pripravovať tieto strategické plány, pretože to nikdy nerobili. A pre Komisiu zase bude ťažké tieto plány analyzovať a zhodnotiť. Myslím si však, že ak preukážeme dobrú vôľu, tak sa všetci z toho niečo naučíme.

Je podľa vás niečo, na čo Komisia zabudla?

Viac..  Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Podľa mňa sa tu nevenuje dostatočná pozornosť základným problémom, ktoré trápia európske poľnohospodárstvo: nízke príjmy, ktoré sú v porovnaní s inými profesijnými skupinami len polovičné. A to polovica z nich pochádza z eurofondov. Potrebujeme napríklad aj tradičné trhové zásahy na udržanie jeho stability. Nadvýrobu treba z trhu odstrániť a využiť na výrobu energie alebo poskytnúť ako potravinovú pomoc pre iné krajiny. Ďalším problémom je namáhavá práca, starnutie populácie, nezáujem mladých o toto odvetvie, nedostatočná technická a sociálna infraštruktúra vo vidieckych oblastiach, závislosť výroby na počasí a výkyvy trhu.

Myslíte si, že táto reforma prinesie do poľnohospodárstva pozitívne zmeny?

Komisia pri príprave svojho návrhu spustila verejnú konzultáciu s farmármi, spotrebiteľmi aj mimovládnymi organizáciami. Stojíme však stále len na začiatku celého procesu. O návrhoch sa bude ešte riadne diskutovať a to aj v súvislosti s budúcim viacročným finančným rámcom. Nie je to len o peniazoch, ak keď tie sú veľmi dôležité, ale o komplexných krokoch. Poľnohospodárstvo je úzko späté s ďalšími oblasťami, ako je napríklad regionálny rozvoj, obchod a životné prostredie. A preto si myslím, že veľmi dôležitý tu bude dialóg.

Európske poľnohospodárstvo a jeho reforma
  • Agropotravinárstvo je jedným z najväčších sektorov v EÚ. Poľnohospodárstvo predstavuje spôsob obživy pre 22 miliónov farmárov a ďalších 44 miliónov ľudí, ktorých pracovné miesta sú naň priamo nadviazané.
  • Súčasná spoločná poľnohospodárska politika bola vypracovaná na obdobie 2014-2020.
  • Komisia chce upustiť od univerzálneho prístupu a namiesto toho zaviesť riešenia na mieru, kde si budú členské štáty môcť vybrať, ako dosiahnuť ciele stanovené na úrovni EÚ.
  • Túto reformu však netreba chápať ako presun poľnohospodárstva na národnú úroveň.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices