dobrovolnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ podporuje viaceré iniciatívy, vďaka ktorým môžete ísť na čas pomáhať do zahraničia

Do dobrovoľníckych činností sa zapája približne milión a pol Európanov vo veku od 15 rokov do 30 rokov. Projekty, na ktorých pracujú, majú do činenia buď s kultúrou, mládežou, športom, deťmi, kultúrnym dedičstvom, umením, zvieratami, životným prostredím alebo rozvojom.

Dobrovoľníctvo nie je len o tom, že pomáhate ostatným. Pre mladých ľudí je to aj skvelá príležitosť naučiť sa niečo nové a získať skúsenosti, ktoré môžu zúročiť neskôr. EÚ si je tohto veľmi dobre vedomá a preto spustila programy ako napríklad Európska dobrovoľnícka služba alebo Európsky zbor solidarity, ktoré by sa dali prirovnať k akémusi Erasmu pre dobrovoľníkov.

S Európskou dobrovoľníckou službou môžete vycestovať do iných krajín. Projekty trvajú od dvoch týždňov do 12 mesiacov. EÚ tu hradí cestovné náklady, ubytovanie, poistenie a vreckové.

Európsky zbor solidarity, ktorý bol založený len minulý rok, sa snaží osloviť tých, ktorí by chceli pomáhať pri krízach, ako sú napríklad prírodné pohromy alebo návaly utečencov. Aj tu EÚ hradí všetky náklady a vycestovať môžete na obdobie od 2 do 12 mesiacov.

Viac..  Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Pomáhanie ostatným podporuje aj Európsky parlament. Vo svojom uznesení o dobrovoľníctve poslanci požadujú, aby sa do európskych dobrovoľníckych projektov mohli zapojiť ľudia každého veku i občania tretích krajín. Okrem toho by si želali lepšiu právnu ochranu pre dobrovoľníkov a lepšie financovanie ich projektov.

O dac

Odporúčame pozrieť

chudoba

Európsky zbor solidarity podporí ľudí v núdzi sumou 145 miliónov eur v roku 2024

Dobrovoľnícke činnosti v roku 2024 výrazne posilní nová možnosť financovania, ktorú dnes predstavila Komisia. Nová výzva …

Consent choices