diskriminacia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Najnovší prieskum o menšinách a diskriminácii poukazuje na nenávisť naprieč EÚ

Najnovší prieskum o menšinách a diskriminácii, ktorý uverejnila Agentúra EÚ pre základné práva, poukazuje na potrebu zavedenia špecifických opatrení pre lepšiu legislatívnu ochranu proti diskriminácii. Prieskum okrem iného poukazuje na rozšírenú diskrimináciu, nedostatočnú toleranciu a nenávisť naprieč EÚ, ktorá môže ohroziť marginalizované komunity.

Niektoré z kľúčových zistení prieskumu:

  • 38% respondentov bolo za posledných 5 rokov diskriminovaných. Týka sa to najmä Severoafričanov (45%), Rómov (41%), občanov pôvodom zo subsaharskej Afriky (39%). Diskriminácia bola najzreteľnejšia v prípadoch hľadania si práce.
  • 31% imigrantov druhej generácie zažilo nenávisťou motivované obťažovanie za posledný rok, 50% z nich ho zažilo najmenej 6x v danom roku
  • menej ľudí patriacich k menšinám ukončilo najmenej stredoškolské vzdelanie (61%) v porovnaní s bežnou populáciou (74%). Tento faktor znižuje ich šancu zamestnať sa.
  • prieskum tiež ukazuje, že tí, ktorí boli obeťami diskriminácie, násilia či obťažovania dôverujú verejným inštitúciám menej a cítia sa menej viazaní ku krajine, v ktorej žijú.
Viac..  Ivan Štefanec: Obrovský úspech slovenskej firmy na európskej úrovni

Prieskum uskutočnila Agentúra EÚ pre základné práva vo všetkých 28 členských štátoch EÚ na vzorke viac ako 25 500 respondentov s rôznym etnickým a migračným pozadím. Výsledky prieskumu boli prezentované počas zasadnutia Európskej rady 6. decembra.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices