europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament predĺžil fungovanie Európskeho fondu pre strategické investície

Poslanci Európskeho parlamentu schválili zmeny týkajúce sa takzvaného Junckerovho fondu pomerom hlasov 502 (za): 125 (proti): 19 (zdržalo sa hlasovania). Na konečnom texte schváleného nariadenia sa parlamentní vyjednávači vopred dohodli so zástupcami členských štátov.

Európsky fond pre strategické investície by tak mal: 

  • fungovať až do roku 2020 s cieľom pomôcť naliať do reálnej ekonomiky investície v celkovom objeme do 500 miliárd eur,
  • pomôcť Únii vysporiadať sa s nedostatkom investícií a zlyhaniami trhu podporou projektov s vysokým rizikovým profilom, zdroje na financovanie ktorých by sa za normálnych okolností hľadali ťažko,
  • nasmerovať investície prioritne na tvorbu pracovných miest – najmä pre mladých ľudí, na podporu rastu a konkurencieschopnosti a do sektorov energetiky, ochrany životného prostredia a klímy, zdravotnej starostlivosti, výskumu a inovácií, udržateľnej dopravy, ako aj do digitálneho sektora a kreatívneho priemyslu.

Európsky parlament bude mať právo nominovať jedného člena do riadiaceho výboru EFSI, čím by malo dôjsť k posilneniu transparentnosti jeho fungovania.

EFSI by mal zároveň vo väčšej miere podporovať regionálne, miestne a malé projekty. Nová právna úprava za týmto účelom predpokladá:

  • posilnenie úlohy Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH) s výraznejším miestnym zastúpením,
  • delegovanie výberu a monitoringu malých projektov zo strany Európskej investičnej banky (EIB) na národné podporné banky, ktoré dokážu pomôcť pokryť regionálne, sektorové a cezhraničné projekty,
  • možnosť výnimočne znížiť náklady pre príjemcov zo strany EIB v prípade krízovej situácie na trhu.

Vyhlásenia spravodajcov

„Európsky fond pre strategické investície bol zriadený s cieľom zaplniť investičnú medzeru v EÚ, ktorá dosahovala 700 miliárd eur, a umožnil jej zmenšenie. EFSI sme chceli zlepšiť a zmodernizovať a sprístupniť ho najodkázanejším regiónom v EÚ. Teraz máme k dispozícii objektívne hodnotenie najlepších projektov zameraných na podporu moderných podnikov v modernom svete,‟ uviedol spravodajca Výboru EP pre hospodárske a menové veci Udo Bullmann (S&D, DE).

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

„EFSI je úspešným príbehom EÚ. Je len prirodzené, že ho teraz chceme predĺžiť a poskytnúť mu viac financií. Dosiahnuť na tom dohodu bolo náročné, ale je to dobrá dohoda. Znamená viac financií na projekty so skutočnou pridanou hodnotou pre Európu. Umožní rast a pomôže vytvoriť nové pracovné miesta pre Európanov. EFSI už zmobilizoval viac ako 250 miliárd eur, pomohol vytvoriť 600 tisíc pracovných miest a podporil vyše 400 tisíc malých a stredných podnikov. EFSI 2.0 zvýši podporu pre malé projekty a bude vyžadovať proaktívnejší postoj centra investičného poradenstva,‟ uviedol spravodajca Výboru EP pre rozpočet José Manuel Fernandes (EPP, PT).

Súvislosti

Európsky fond pre strategické investície, známy tiež ako Junckerov fond či Junckerov plán, bol zriadený v roku 2015 na obdobie troch rokov. Cieľom fondu, ktorý spravuje Európska investičná banka (EIB), bolo naliať do reálnej ekonomiky 315 miliárd eur v súkromných investíciách. EÚ za týmto účelom poskytla garancie v rozsahu 16 miliárd eur a EIB kapitál v objeme 5 miliárd eur.

Európska komisia navrhla predĺžiť fungovanie fondu až do konca aktuálneho Viacročného finančného rámca (VFR) – teda sedemročného rozpočtového obdobia EÚ, ktoré potrvá do 31. decembra 2020. Do ekonomiky by mal dovtedy pomôcť naliať ďalšie investície, ktoré by tak dosiahli celkový objem 500 miliárd eur.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices