Katainen
Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Komisia: Investičný plán priniesol skutočné výhody spoločnostiam v celej Európe

Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali za prijatie nariadenia o predĺžení a posilnení Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je ústredným pilierom Investičného plánu pre Európu. Tento úspešný záverečný krok nadväzuje na dohodu v zásade, ku ktorej Európsky parlament a členské štáty dospeli 13. septembra.

Podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: Investičný plán priniesol skutočné výhody spoločnostiam v celej Európe. A chceme toho dosiahnuť viac. Zohľadnili sme názory na to, ako Európsky fond pre strategické investície funguje, a urobili sme určité vylepšenia. Usilujeme sa o to, aby boli investičné rozhodnutia EFSI ešte transparentnejšie, ako aj o poskytovanie rozsiahlejšej technickej podpory na miestnej úrovni. Takisto sme predĺžili trvanie EFSI do konca roka 2020 a zvýšili jeho investičný cieľ na 500 miliárd EUR. EFSI už prispel k vytvoreniu 300 000 pracovných miest – pokúsme sa túto dynamiku udržať.“

Prvé reakcie na EFSI boli trochu skeptické“, povedal prezident Európskej investičnej banky Werner Hoyer. „Za uplynulé dva roky a pol sme dokázali, že táto iniciatíva prináša výsledky – podporila tisíce podnikov a vytvorila státisíce pracovných miest.Som hrdý na to, že odborné znalosti skupiny EIB zohrali pri hospodárskom oživení Európy takú dôležitú úlohu a zároveň som veľmi rád, že predĺžením trvania EFSI budeme mať možnosť dosiahnuť ešte viac.“

Očakáva sa, že nariadenie o EFSI 2.0 nadobudne účinnosť 1. januára 2018. Nový a vylepšený EFSI, ktorého trvanie sa predĺži do konca roka 2020 namiesto do polovice roka 2018 a ktorého investičný cieľ sa zvýši z 315 miliárd EUR na najmenej 500 miliárd EUR, sa vyznačuje týmito prvkami:

Zvýšená transparentnosť

V rámci nového EFSI bude investičný výbor uverejňovať svoje rozhodnutia na internete s uvedením dôvodov, prečo konkrétny projekt získal podporu z rozpočtovej záruky EÚ. Hodnotiaca tabuľka ukazovateľov sa bude uverejňovať po podpise každého projektu EFSI. V novom nariadení sa takisto podrobnejšie vymedzujú podmienky, splnením ktorých sa projekt stáva oprávneným na získanie podpory z EFSI (tzv. doplnkovosť).

Väčší podiel udržateľných projektov

Cieľom najmenej 40 % projektov EFSI v oblasti infraštruktúry a inovácií je prispievať k opatreniam v oblasti klímy v súlade s Parížskou dohodou. EFSI 2.0 sa výslovne zameriava na nové sektory: udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov a akvakultúru.

Väčšie zameranie na malé projekty

528 000 malých a stredných podnikov už od novembra 2017 má profitovať z EFSI, čo je jasným dôkazom jeho úspechu v oblasti podpory malých podnikov. Predĺžením trvania fondu sa zvýši podiel záruky pre MSP z 26 % na 40 %. Nový EFSI takisto motivuje skupinu EIB, aby národným podporným bankám pomáhala vytvárať investičné platformy, na ktorých možno združovať niekoľko malých projektov podľa témy alebo regiónu, a prilákať tak investorov.

Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

Viac technickej podpory na miestnej úrovni

Európske centrum investičného poradenstva, ktoré spoločne spravujú Komisia a EIB, sa ukazuje ako užitočný zdroj informácií pre podniky, ktoré potrebujú technickú podporu na rozbehnutie svojich projektov. Činnosť centra sa v rámci EFSI 2.0 rozšíri o poskytovanie na mieru šitej podpory priamo v praxi a úzku spoluprácu s národnými podpornými bankami.

Zlepšovanie podnikateľského prostredia v EÚ

Ako nedávno ukázali jesenná prognóza Komisie a správa o investovaní z dielne EIB, úroveň investícií v EÚ sa postupne zvyšuje. Doteraz sa však nevrátila na úroveň spred krízy. V pracovnom programe na rok 2018 Komisia oznámila, že komplexne posúdi opatrenia, ktoré boli od nástupu Junckerovej komisie prijaté na zlepšenie podnikateľského prostredia a odstránenie prekážok investíciám, a to na úrovni EÚ, ako aj v členských štátoch.

Súvislosti

Investičný plán pre Európu (tzv. Junckerov plán) sa zameriava na podporu investícií vedúcich k vytváraniu pracovných miest a rastu inteligentnejším využívaním nových a existujúcich finančných zdrojov, odstraňovaním prekážok investíciám, zviditeľňovaním investičných projektov a poskytovaním technickej pomoci takýmto projektom. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je ústredným pilierom Junckerovho plánu. Poskytuje záruku za prvotné straty a umožňuje tak EIB investovať do často rizikovejších projektov.

Projekty a dohody, ktoré boli doteraz schválené na financovanie z EFSI, majú podľa očakávaní zmobilizovať investície v objeme viac než 250 miliárd EUR a poskytnúť podporu približne 528 000 MSP vo všetkých 28 členských štátoch. Podľa odhadov EIB by mal EFSI do roku 2020 pomôcť vytvoriť 700 000 nových pracovných miest a zvýšiť HDP celej EÚ o 0,7 %.

Európska investičná banka (EIB) je inštitúciou Európskej únie vo vlastníctve jej členských štátov, ktorá poskytuje dlhodobé úvery. Poskytuje dlhodobé financovanie solídnym investičným projektom s cieľom prispieť k dosiahnutiu politických cieľov EÚ. Európsky investičný fond (EIF) patrí do skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podporovať mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) v Európe tým, že im pomáha získať prístup k financovaniu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices