Katainen
Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Komisia: Investičný plán priniesol skutočné výhody spoločnostiam v celej Európe

Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali za prijatie nariadenia o predĺžení a posilnení Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je ústredným pilierom Investičného plánu pre Európu. Tento úspešný záverečný krok nadväzuje na dohodu v zásade, ku ktorej Európsky parlament a členské štáty dospeli 13. septembra.

Podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: Investičný plán priniesol skutočné výhody spoločnostiam v celej Európe. A chceme toho dosiahnuť viac. Zohľadnili sme názory na to, ako Európsky fond pre strategické investície funguje, a urobili sme určité vylepšenia. Usilujeme sa o to, aby boli investičné rozhodnutia EFSI ešte transparentnejšie, ako aj o poskytovanie rozsiahlejšej technickej podpory na miestnej úrovni. Takisto sme predĺžili trvanie EFSI do konca roka 2020 a zvýšili jeho investičný cieľ na 500 miliárd EUR. EFSI už prispel k vytvoreniu 300 000 pracovných miest – pokúsme sa túto dynamiku udržať.“

Prvé reakcie na EFSI boli trochu skeptické“, povedal prezident Európskej investičnej banky Werner Hoyer. „Za uplynulé dva roky a pol sme dokázali, že táto iniciatíva prináša výsledky – podporila tisíce podnikov a vytvorila státisíce pracovných miest.Som hrdý na to, že odborné znalosti skupiny EIB zohrali pri hospodárskom oživení Európy takú dôležitú úlohu a zároveň som veľmi rád, že predĺžením trvania EFSI budeme mať možnosť dosiahnuť ešte viac.“

Očakáva sa, že nariadenie o EFSI 2.0 nadobudne účinnosť 1. januára 2018. Nový a vylepšený EFSI, ktorého trvanie sa predĺži do konca roka 2020 namiesto do polovice roka 2018 a ktorého investičný cieľ sa zvýši z 315 miliárd EUR na najmenej 500 miliárd EUR, sa vyznačuje týmito prvkami:

Zvýšená transparentnosť

V rámci nového EFSI bude investičný výbor uverejňovať svoje rozhodnutia na internete s uvedením dôvodov, prečo konkrétny projekt získal podporu z rozpočtovej záruky EÚ. Hodnotiaca tabuľka ukazovateľov sa bude uverejňovať po podpise každého projektu EFSI. V novom nariadení sa takisto podrobnejšie vymedzujú podmienky, splnením ktorých sa projekt stáva oprávneným na získanie podpory z EFSI (tzv. doplnkovosť).

Väčší podiel udržateľných projektov

Cieľom najmenej 40 % projektov EFSI v oblasti infraštruktúry a inovácií je prispievať k opatreniam v oblasti klímy v súlade s Parížskou dohodou. EFSI 2.0 sa výslovne zameriava na nové sektory: udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov a akvakultúru.

Väčšie zameranie na malé projekty

528 000 malých a stredných podnikov už od novembra 2017 má profitovať z EFSI, čo je jasným dôkazom jeho úspechu v oblasti podpory malých podnikov. Predĺžením trvania fondu sa zvýši podiel záruky pre MSP z 26 % na 40 %. Nový EFSI takisto motivuje skupinu EIB, aby národným podporným bankám pomáhala vytvárať investičné platformy, na ktorých možno združovať niekoľko malých projektov podľa témy alebo regiónu, a prilákať tak investorov.

Viac..  R. Holzmann: ECB musí zostať ostražitá a byť pripravená opäť zvýšiť úrokové sadzby

Viac technickej podpory na miestnej úrovni

Európske centrum investičného poradenstva, ktoré spoločne spravujú Komisia a EIB, sa ukazuje ako užitočný zdroj informácií pre podniky, ktoré potrebujú technickú podporu na rozbehnutie svojich projektov. Činnosť centra sa v rámci EFSI 2.0 rozšíri o poskytovanie na mieru šitej podpory priamo v praxi a úzku spoluprácu s národnými podpornými bankami.

Zlepšovanie podnikateľského prostredia v EÚ

Ako nedávno ukázali jesenná prognóza Komisie a správa o investovaní z dielne EIB, úroveň investícií v EÚ sa postupne zvyšuje. Doteraz sa však nevrátila na úroveň spred krízy. V pracovnom programe na rok 2018 Komisia oznámila, že komplexne posúdi opatrenia, ktoré boli od nástupu Junckerovej komisie prijaté na zlepšenie podnikateľského prostredia a odstránenie prekážok investíciám, a to na úrovni EÚ, ako aj v členských štátoch.

Súvislosti

Investičný plán pre Európu (tzv. Junckerov plán) sa zameriava na podporu investícií vedúcich k vytváraniu pracovných miest a rastu inteligentnejším využívaním nových a existujúcich finančných zdrojov, odstraňovaním prekážok investíciám, zviditeľňovaním investičných projektov a poskytovaním technickej pomoci takýmto projektom. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je ústredným pilierom Junckerovho plánu. Poskytuje záruku za prvotné straty a umožňuje tak EIB investovať do často rizikovejších projektov.

Projekty a dohody, ktoré boli doteraz schválené na financovanie z EFSI, majú podľa očakávaní zmobilizovať investície v objeme viac než 250 miliárd EUR a poskytnúť podporu približne 528 000 MSP vo všetkých 28 členských štátoch. Podľa odhadov EIB by mal EFSI do roku 2020 pomôcť vytvoriť 700 000 nových pracovných miest a zvýšiť HDP celej EÚ o 0,7 %.

Európska investičná banka (EIB) je inštitúciou Európskej únie vo vlastníctve jej členských štátov, ktorá poskytuje dlhodobé úvery. Poskytuje dlhodobé financovanie solídnym investičným projektom s cieľom prispieť k dosiahnutiu politických cieľov EÚ. Európsky investičný fond (EIF) patrí do skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podporovať mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) v Európe tým, že im pomáha získať prístup k financovaniu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices