Stefanec
Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: Kancelária IŠ.

Europoslanec Štefanec: Verím, že rok 2018 uzavrie tému geoblokovania

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec zhrnul témy, ktoré dominovali Európskemu parlamentu v roku 2017 a tiež vyjadril nádej, že sa niektoré témy v roku 2018 podarí uzavrieť. Medzi nimi je aj téma geografického blokovania informácií medzi krajinami Európskej únie.

Ako hodnotíte rok 2017 vzhľadom na dominujúce témy v Európskom parlamente?

Roku 2017 jednoznačne dominovala téma brexitu. Realitou je, že k pokroku došlo až na sklonku roka 2017. Určite to bude téma, ktorej sa budeme venovať aj v roku 2018. Tento rok sme pracovali aj na téme digitalizácie s ohľadom na budovanie spoločného digitálneho trhu. Konečne sa podarilo odstrániť roamingové poplatky. Ľudia to môžu cítiť na lacnejšom telefonovaní v rámci Európskej únie. Podarilo sa dosiahnuť dohodu v rámci geoblokovania, čo považujem za veľmi významné, že do budúcna naozaj budeme vytvárať spoločný trh aj pre voľný pohyb informácií. V neposlednom rade sme pokročili aj pri budovaní energetickej či kapitálovej únie. Veľmi sme sa venovali aj trhu služieb, čo je veľmi citlivá oblasť, ktorá v realite stále nefunguje tak ako na papieri

 V čom vidíte hlavné priority roku 2018?

Tri priority pre budúci rok vidím v doriešení témy brexitu, v nastavení vzťahov s Britániou, a to takých, aby to bola vzájomne výhodná spolupráca či už v oblasti obrany, ale aj vzhľadom na ekonomické prepojenie v oblasti výmeny tovarov, služieb či voľnom pohybe osôb. Druhou prioritou bude digitalizácia a vytvorenie spoločného digitálneho trhu, pokračovanie v lepšom pokrytí Únie širokopásmovým internetom aj v odstraňovaní bariér. Do tretice nás čaká veľa práce v oblasti služieb. To sú nosné témy, ktoré sa týkajú aj Výboru pre vnútorný trh.

Témou, ktorá sa otvárala tento rok boli Panama papers. Súvisí to aj s digitálnym trhom. Ako to vidíte ďalej?

Riešenie poskytujú tri oblasti. Prvou je zásadná zmena pri povinnej výmene informácií medzi daňovými úradmi, aby ľudia nemohli presúvať svoje daňové povinnosti z jednej krajiny do druhej. Povinná výmena informácií môže zahrať významnú úlohu aj pri odhaľovaní podvodníkov, v rámci toho, že daňové úrady majú prístup ku všetkým detailom a účtom a pokiaľ si budú informácie zdieľať, tak skôr odhalíme vinníkov. Druhá oblasť je zoznam daňových rajov, čo sa momentálne deje. V oblasti daní má každá krajina právo veta. Nie všetky krajiny sa doteraz správali konzistentne. Niektoré krajiny poskytovali živnú pôdu pre takéto konanie. Potrebujeme jednotný postup a jednotnú politiku. Potrebujeme realizovať zásadu, že kde sa vytvára zisk, tam sa zdaňuje. Tretia oblasť je zjednodušenie daňovej legislatívy tak, aby sa obmedzili akékoľvek medzery, ktoré ponúkajú možnosti pre daňové úniky ľuďom, ktorí využijú práve tú komplikovanosť. Pri tomto všetkom samozrejme berieme do úvahy ochránenie daňovej suverenity a skutočnosť, že o výške daní si rozhoduje každá krajina.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Ku koncu roku sa zvykne hovoriť o rozpočte na ďalší rok. Sú témy ako daňové raje či zlepšenie služieb zahrnuté v rozpočte? Zvyšujú sa financie na tieto oblasti?

Pre podstatné priority sú zvýšené financie aj z európskeho rozpočtu, predovšetkým na oblasti vedy a výskumu, pre riešenie nových digitálnych technológií, na ukončenie spoločného digitálneho trhu či na otázku bezpečnosti. Na druhej strane menej pôjde na oblasť migrácie na podporu Turecka. To má svoje dôvody. Nelegálna migrácia nám potešiteľne klesla, čo je výsledok najmä opatrení prijatých na európskej pôde. Otázka Turecka súvisí najmä s nedodržiavaním základných demokratických pravidiel. Treba povedať, že Turecko do Európskej únie nepatrí.

Ktorú z tém sa podľa vás v roku 2018 podarí uzavrieť?

Verím, že to bude téma geoblokovania, odstránenie akéhokoľvek blokovania informácií medzi jednotlivými krajinami. Je to pomerne málo sledovaná, ale z môjho pohľadu jedna z najvýznamnejších zmien do budúcnosti. Stále viac a viac ľudí nakupuje online cezhranične a stále viac a viac cestujeme. Práve pre zlepšenie života musíme vytvárať podmienky, a to platí aj pre online svet, ktorý veľmi rýchlo rastie. Vytvorenie spoločného digitálneho trhu je kľúčové do budúcna, a to súvisí aj s lepšou infraštruktúrou, so vzdelávaním aj s odstraňovaním legislatívnych bariér medzi krajinami.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal slovenský europoslanec Ivan Štefanec.

O vik

Odporúčame pozrieť

Schengen

Europoslanci prijali digitálne víza na posilnenie bezpečnosti Schengenu

Europoslanci v stredu hlasovali o novom zákone o digitalizácii schengenských víz, vďaka ktorému budú víza …

Consent choices