Zaborska
Europoslankyňa Anna Záborská. PHOTO: Kancelária AZ.

Europoslankyňa Záborská: Európsky parlament niektorými rozhodnutiami hazarduje s dôverou občanov

V roku 2017 riešila Európska únia okrem stále aktuálnej otázky migrácie aj podmienky odchodu Veľkej Británie, zrušenie roamingu a ekonomické problémy obyvateľov. O týchto a o ďalších témach sme sa rozprávali s europoslankyňou Annou Záborskou. 

Ako by ste zhodnotili činnosť EÚ za posledný rok a problémy, ktoré sa v rámci EÚ riešili?

Veľa sa hovorilo o marcovom prejave pána Junckera, ktorý navrhol päť možných riešení problémov EÚ. Od zachovania súčasného stavu, cez návrat len ku kompetenciám podľa zmlúv až po federatívne usporiadanie EÚ. Osobne som si od tejto diskusie sľubovala veľa. Myslela som si, že všetky členské štáty pripravia svoju koncepciu, alebo svoj názor na týchto päť návrhov pána Junckera. Dokonca vo svojom prejave v národnej rade som vyzvala vládu a parlament, aby diskutovali, aký je názor Slovenska, pretože tu veľká diskusia nebola.  Podľa Junckera je kľúčovými bodmi, ktoré by EÚ mala riešiť solidarita a rovnosť všetkých členských štátov. Budúcnosť EÚ musí ísť bez utvárania zmlúv. Ja osobne som to privítala, pretože otvorenie zmlúv by bolo len neprebádaným poľom, po ktorom by sme sa začali pohybovať a každý by vymýšľal, čo by sa do tej zmluvy ešte mohlo dať. V závere svojho príhovoru spomenul vážne veci, ktoré sa týkajú finančnej únie, hovoril o ministrovi financií EÚ, hovoril o tom, že funkcia predsedu Rady by sa mala zlúčiť, že by bolo dobré , keby v budúcich voľbách by boli nadnárodné volebné zoznamy a títo ľudia by mohli nahradiť miesta po odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Čo sa mne zdalo ako veľký zásah do fungovania EÚ.

Tento rok tiež pokračovali rozhovory o vystúpení Veľkej Británie z EÚ. Ako prebiehali?

Rozhovory neboli jednoduché. Veľká Británia nemá jednoznačné stanovisko, nehovoriac o tom, že pani premiérka Mayová nemá jednoznačnú podporu ani len vlastnej strany. Jej pozícia nie je ľahká. Vlastne až do minulého týždňa sa vôbec nevedelo, či sa uzavrie prvá etapa rokovaní a či sa bude môcť budúci rok pristúpiť k rozhovorom o budúcich vzťahoch. Kým nebude doriešená otázka Írska , otázka občanov EÚ, ktorí žijú na území Veľkej Británie a dokiaľ nebude vyriešené platenie záväzkov zo strany Veľkej Británie, tak sa nepôjde ďalej. Prvú etapu sa podarilo uzavrieť ale to všetko ukáže len čas, lebo každý to hodnotil rozdielne. Ja by som chcela vyzdvihnúť veľmi uvážlivý a racionálny prístup Michela Barniera, ktorý je hlavným vyjednávačom za EÚ.  Veľmi dobre ho poznám a na základe našich osobných rozhovorov viem, že nechce ísť do konfrontácie, ale naopak chce, aby bol rozchod priateľský, aby naše vzťahy zostali dobré.

Ako je to podľa vás s migráciou v súčasnosti?

Aj keď sa ešte stále objavujú povinné kvóty, predsa sa už viac hovorí o tom, ako riešiť situáciu v krajinách, z ktorých migranti prichádzajú. Vidíme tiež obrovský posun v boji proti teroristickej organizácií Islamský štát. V minulom roku bol spustený program Solidarita pre Afriku. V rámci toho mali byť uvoľnené dve a pol miliardy eur na to, aby sa v afrických krajinách vytvorili lepšie životné a pracovné podmienky pre obyvateľov. Viem, že členské štáty, najmä tie, ktoré nechcú vziať migrantov, volajú po tom, aby sme riešili situáciu tam, odkiaľ migranti prichádzajú. Ale z plánovaných dve a pol miliardy sa od členských štátov nevyzbieralo ani 200 miliónov. Ja si myslím, že pri dobrom strategickom pláne sa to môže podariť. Afričania sú totiž veľmi rodinne založení a veľmi ťažko sa im odchádza do Európy bez istoty, či sa im bude dariť a či ich rodina bude môcť prísť za nimi. Takže názor, že chcú z Afriky odísť s vidinou bohatstva nie je vždy pravdivý. Určite veľký problém je stále otázka Líbye a tu si musíme uvedomiť, že zahraničná politika EÚ aj zahraničných štátov by mala byť veľmi opatrná a mali by sme si rozmyslieť niektoré kroky, ktoré urobíme. Otázka Líbye bola otázkou už pred niekoľkými rokmi. Stále vidíme, že celý pád Kaddáfího režimu nebol dobre zorganizovaný a nebol dotiahnutý do konca.

V tomto roku bolo veľa volieb v rôznych členskych krajinách. Hovorilo sa v rámci nich aj o problémoch EÚ?

Určite aj tieto témy hrali rolu vo voľbách, či to boli voľby vo Francúzsku alebo v Nemecku, kde sa hovorilo aj o budúcnosti EÚ a o migračnej kríze. Mnohé strany v Nemecku, strana alternatíva Nemecka, posilnila na téme migrácie, na ktorej postavili celý predvolebný program. Stále nie je doriešená konečná podoba vlády. Aj keď je OCD najsilnejšou stranou, oslabila, pretože nemá jasnú politiku. Politické strany by  mali mať svoj rámec, v ktorom sa pohybujú a aby voliči mali istotu.

Považujete zrušenie mobilného roamingu za dobrý krok?

Viac..  EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Bola to niekoľkoročná práca aj poslancov Európskeho parlamentu. Je to aj keď v tom prvom období sa spochybňovalo, či je to dostatočne efektívne, či si spoločnosti nebudú straty nahrádzať zvýšením cien inde. Myslím si, že to bolo dobré riešenie a je to proces, ktorý bude ďalej pokračovať.  Občania za pol roka zistili, že účty sú nižšie. Hlavné tí, ktorí idú do zahraničia, tí, ktorí musia služobne telefonovať.

Akým ďalším témam sa EÚ v roku 2017 venovala?

Venovali sme pozornosť aj bezpečnosti potravín, ale aj plytvaním potravinami. Bolo niekoľko správ, niekoľko rezolúcií, ktoré o tom hovorili, vyskytli sa viaceré problémy, kde potraviny z niektorých štátov obsahovali škodlivé látky, obsahovali pesticídy. Hovorilo sa o látkach, ktoré sa dostanú do vzduchu, do vody, do pôdy a ovplyvňujú endokrivný systém človeka, čiže žľazy s vnútorným vylučovaním, či je to štítna žľaza, pohlavné žľazy, vylučovacie. Vidíme, že narastá znížená plodnosť u mužov aj u žien a je to jeden z problémov. Hovorilo sa aj o zamestnanosti mladých ľudí. Zvýšil sa fond pre zamestnávanie mladých ľudí. Výsledky, ktoré doteraz máme vyzerajú pozitívne, uvidíme, či aj dlhodobo budú udržateľné.

Európske extrémistické strany často spochybňujú úlohu EÚ. Mali v uplynulom roku na politickej scéne veľký vplyv?

Jednoznačne si myslím, že extrémistické strany oslabli. Štáty a občania musia mať pocit, že EÚ je spoločenstvom všetkých občanov, nielen tých, ktorí majú rovnaký názor ako vedenie EÚ. Extrémistické skupiny a strany majú úspech vtedy, keď sa občania cítia nevypočutí a keď niekto bagatelizuje ich názor alebo označí ich názor ako euroskeptický. Tu je dôležité dodržiavanie zmlúv. Do problémov, ktoré by na základe zmlúv mali byť riešené v danom štáte, by nemala zasahovať EÚ. Ja sa venujem rodine a okrem iného aj ochrane života a vidím, že práve v týchto otázkach, ktoré jednoznačne patria do riešenia samotných krajín, sa Únia snaží zasahovať. EÚ sa napríklad snaží nanútiť odpoveď na otázku sexuálneho a reprodukčného zdravia, reprodukčných práv, otázku potratu. Na úrovni EÚ sa prijímajú uznesenia proti štátom, kde majú legislatívu, ktorá výrazne obmedzuje umelé ukončenie tehotenstva, čo samozrejme nie je v kompetencií EP. Môže to vyhrotiť situáciu a vyvolať určitú nevôľu voči EÚ. Ak sa Európskej komisii zdá alebo má dôkazy či pochybnosti o tom, že Poľsko alebo Maďarsko nedodržiavajú zmluvy EÚ, je tu Európsky súdny dvor v Luxemburgu, ktorý musí rozhodnúť, či daný členský štát robí svoju politiku v súlade so zmluvami alebo nie. Európsky parlament zastupuje občanov a v spolupráci s Európskou radou a Komisiou robí legislatívu, podľa ktorej funguje EÚ. Ale niekoľkokrát sme sa stavali do pozície sudcu, alebo prokurátora, ktorý prijíma uznesenia a to považujem za príliš veľký hazard s dôverou.

Ktorými témami by sa mal podľa vás Európsky parlament zaoberať viac?

Tie hlavné témy v roku 2018 budú brexit, migrácia, nové investície, zvyšovanie zamestnanosti, digitálna Európa Bude sa hovoriť o prípadnej finančnej únií. Som presvedčená, že sa bude veľa hovoriť o európskom sociálnom pilieri, aj jednak v súvislosti s úrovňou života občanov EÚ, pretože vieme stále, že napriek tomu, že EÚ je rozvinutá, stále v Únií žije veľa chudobných ľudí, ktorí žijú pod ľudskou dôstojnosť. Čo je alarmujúce je pokles veku ľudí, ktorí žijú ako bezdomovci. Vysoká rozvodovosť, nízka sobášnosť, veľa ľudí za svoj život manželstvo neuzavrie alebo sa rozvedie. To všetko môže spôsobiť, že sa človek ocitne na ulici. Na jednotlivca sú v súčasnosti kladené vysoké nároky zo strany spoločnosti, ale aj v práci. Tieto problémy sa dajú zvládnuť ľahšie, ak má človek doma pokojné zázemie a rodinný život funguje. Je veľmi veľa mužov, ktorí skončia ako bezdomovci, pretože sa neoženia. Žena má predsa len prirodzene dané, že sa vie o seba postarať.

Sociálny pilier je dôležitý aj v súvislosti s utečencami a migrantmi, pretože azylová legislatíva hovorí o istom zabezpečení ľudí, ktorí prídu do EÚ ako migranti a majú zabezpečený istý štandard, zatiaľ čo občania EÚ tento štandard nemajú. Podľa mňa aj to bol jeden z dôvodov, prečo hneď od samého začiatku začala migračná kríza. Verím, že sociálny pilier do konca volebného obdobia nadobudne určitý obraz, ktorý bude odzrkadľovať dôstojný život každého občana EÚ.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Anna Záborská.

O ivi

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Bez spravodlivého riešenia sa s migračnou otázkou nikdy efektívne nevyrovnáme

Opozičné KDH vyzýva vládu SR, aby sa pripojila k skupine členských štátov EÚ, ktoré presadzujú …

Consent choices