Galko
Ľubomír Galko. PHOTO: Redakcia / archív ĽG.

Ľubomír Galko: Ako ďalej s domácim a medzinárodným krízovým manažmentom?

Sú slovenskí vojaci vždy „tam, kde treba“, alebo niekde chýbajú a niekde by zas nemuseli byť? Je správne Ozbrojené sily SR (OS SR) používať pri záplavách na vrecovanie piesku alebo kopanie odvodňovacích kanálov, keď túto činnosť by mohli robiť aj aktívne zálohy, dobrovoľníci alebo nezamestnaní? Sú správne vybraté miesta v zahraničí, kde pôsobia naši vojaci a predstavuje ich pôsobenie dostatočnú pridanú hodnotu pre Slovensko?

Na všetky otázky odpovedám : Nie, ale…

DOMÁCI KRÍZOVÝ MANAŽMENT (DKM) 

DKM – súčasný stav:

Podpora domáceho krízového manažmentu v prípade prírodných katastrof a priemyselných havárií patrí k úlohám OS SR. Disponujú personálom a technikou, ktorý je v istých krízových situáciách výnimočný a musí byť využitý. Na druhej strane sa však štát nemôže na OS SR na plnenie takýchto úloh spoliehať v prvom rade. 

DKM – želaný stav: 

Vojaci by mali slúžiť len ako doplnková podpora pre prípady, keď sú vyčerpané iné možnosti, keďže ich primárne úlohy sú iné. Bolo by nesprávne nevyužiť techniku a spôsobilosti, ktoré majú k dispozícii, ale len v prípadoch, že je to nevyhnutné a môžu tým byť zachránené ľudské životy či majetok.

DKM – čo môžeme spraviť k dosiahnutiu želaného stavu – návrhy a odporúčania:

K posunutiu sa k želanému stavu by napomohli nasledujúce tri kroky a jedna zásada:

 1. Jasnejšie stanovenie kritérií pre použitie OS SR na tento účel. Dnes je to často viac politický akt ako technická potreba.
 2. Upravenie právomoci nasadenia OS SR v domácom krízovom manažmente – rozhodnutie ministerstva obrany, do 3 dní potvrdené vládou SR.
 3. Refundácia nákladov nad rámec plánu v rozpočte – z rezervy vlády alebo pomocou iných nástrojov. 

ZÁSADA: Vojaci nemôžu byť využívaní na činnosti, ktoré je možné zabezpečiť inak a lacnejšie alebo inými nástrojmi štátu.

——————————————————————————————————–

MEDZINÁRODNÝ KRÍZOVÝ MANAŽMENT (MKM) 

MKM – súčasný stav:

Slovensko v súčasnosti pôsobí v nasledujúcich operáciách MKM a zahraničných misiách:

p. č.  Misia mandát skutočný
počet
operačná
pohotovosť
1. RS – veliteľstvo (RS+VS+NSOCC-A) 8 5 1. 1. 2015
2. RS – veliteľstvo (SLOVCON+NSE+VP) 9 7 1. 1. 2015
3. RS – ROLE 1&2 3 3 1. 1. 2015
4. RS – SOAT 30 21 1. 1. 2015
5. RS – DCM 16 0 august 2015
RS – SPOLU 66 36
1. Veliteľstvo NATO Sarajevo 4 1 2. 12. 2004
2. ALTHEA – Bosna a Hercegovina (EUFOR ALTHEA) 43 33 11. 1. 2006
3. ALTHEA  – veliteľstvo EUFOR (HQ EUFOR) 4 4 2. 12. 2004
ALTHEA – SPOLU 51 38
1. UNFICYP – Cyprus (OSN) 280 159 27. 5. 2001
2. UNTSO – Sýria, Izrael (OSN) 5 2 23. 8. 1998
3. OBSE – Moldavsko – pozorovateľ. misia (OSCE) 1 0 14. 9. 1998
4. OBSE – Gruzínsko – pozorovateľ. misia (OSCE) 2 0
5. EUMM -– Gruzínsko – pozorovateľská misia (EÚ) 1 1 8. 5. 2009
OPERÁCIE SPOLU  406 236

Nie všetky však predstavujú pre Slovensko rovnaký prínos:

Afganistan:

 1. naši dôstojníci velia všetkým vojakom
 2. naši dôstojníci velia našim vojakom
 3. zdravotníci
 4. gro misie – špeciálne sily – 5. pluk špeciálneho určenia – cvičia domáce bezpečnostné sily, napríklad zásahy voči teroristom
 5. nemáme obsadenú

Bosna a Hercegovina:

 1. náš dôstojník – velí všetkým vojakom
 2. naši vojaci udržiavajú v meste poriadok – stabilizačná, poriadková misia
 3. naši dôstojníci – velia všetkým vojakom v operácii ALTHEA

Cyprus a pozorovacie misie:

 1. poriadková a hliadkovacia misia
 2. pozorovatelia v konfliktných zónach – sedia na pozorovacom stanovišti  s vojakmi iných krajín a sledujú, čo sa deje
 3. – detto ako 2
 4. – detto ako 2
 5. – detto ako 2

Výsledky pozorovania 2 – 5 pozorovatelia posielajú buď do OSN alebo EÚ alebo OBSE a domov. 

MKM – želaný stav:

Posilniť zahraničné misie a operácie MKM s vyššou pridanou hodnotou pre Slovensko, pri ktorých je reálny predpoklad, že sa vojaci niečo naučia a/alebo skúsenosti z misie zúročia v domácich podmienkach v prospech občanov Slovenska (bojové misie, humanitárne a zdravotnícke misie a misie so stretom s modernými hrozbami – terorizmus, kybernetické útoky, migračná kríza, ktoré je možné v budúcnosti očakávať aj u nás). Utlmiť zahraničné misie a operácie MKM, kde je pridaná hodnota nižšia.

Viac..  Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

MKM – čo môžeme spraviť k dosiahnutiu želaného stavu – návrhy a odporúčania:

K posunutiu sa k želanému stavu by napomohli nasledujúcich sedem krokov a jedna zásada:

 1. Vyslanie jednotky OS SR do Pobaltia a jej začlenenie do práporu pod vedením Kanady (v súlade s už existujúcim rozhodnutím súčasnej vlády). Zabezpečenie jej dlhodobej rotácie (po roku 2019) v súlade s požiadavkami NATO v rozsahu približne 150 vojakov a s adekvátnou logistickou podporou (moderná výzbroj, výstroj, proviant a podobne v pravidelnom prísune). Začiatok vyslania do práporu v Lotyšsku vedeného Kanadou je naplánované na júl 2018. Zatiaľ sa počíta s dvomi polročnými rotáciami, tento návrh zahŕňa dlhodobé pôsobenie aj po tomto horizonte.
 2. Pokračovanie v pôsobení v operácii Resolute Support v Afganistane v doterajšom rozsahu približne 60 –70 vojakov v súlade s potrebami Afganistanu a rozhodnutiami spoločne so spojencami na úrovni NATO (cvičenie afganských bezpečnostných síl 5. plukom špeciálneho určenia – zásahy, streľba, likvidácia teroristov).
 3. Vo výhľade piatich rokov postupné stiahnutie príspevku OS SR na Cypre (1/5 príspevku ročne) a následné posúdenie využitia ušetrených počtov pre posilnenie operácií EÚ (alebo OSN – napríklad Mali , Západná Sahara, …). Z politického hľadiska je správna účasť slovenských vojakov na aspoň jednej operácii OSN, avšak s vyššou pridanou hodnotou, akú predstavuje operácia UNFICYP. Včasné informovanie cyperskej strany o zámere aj harmonograme.
 4. Primerané prispievanie – v rozsahu niekoľkých desiatok vojakov, k boju proti terorizmu v oblasti Blízkeho východu, napríklad výcvikom miestnych regulárnych vojenských síl (Irak) alebo zdravotníckou podporou v rámci Globálnej koalície v boji proti Daesh. V súčasnosti je SR len formálnou súčasťou tejto koalície.
 5. Pokračovanie v budovaní vyšehradskej bojovej skupiny EÚ pre rok 2019 (bojové zoskupenie na riešenie neočakávaných krízových situácií EÚ v počte do 2 000 vojakov). Súčasné rozvinutie diskusie s krajinami V4 o ďalšom spoločnom pôsobení v spoločných bojových skupinách, a to aj v súlade s plánmi v rámci mechanizmu stálej štruktúrovanej spolupráce PESCO.
 6. Rozvinutie v súčasnosti stagnujúcej diskusie o vybudovaní modulárnych jednotiek krajín V4 pre pravidelné použitie. Každá krajina V4 sa bude venovať konkrétnej vopred určenej prioritnej spôsobilosti (modul), napr. radiačnej, chemickej a biologickej ochrane, zdravotníctvu a podobne, a z nich bude vyskladaná spoločná bojová skupina.
 7. Financovanie neplánovaných operácií MKM zo špeciálne vyčleneného fondu spravovaného Ministerstvom financií SR :
 • do síl rýchlej reakcie EÚ a NATO (EU BG, NRF) – cca 40 000 vojakov, navrhovaný počet slovenských vojakov 150. Tieto sily boli nasadené napríklad pri zemetrasení v Pakistane.
 • do VJTF (podmnožina NRF) – cca 5000 vojakov s vyšším stupňom pripravenosti, do 3 dní.
 • prípadné zvýšené príspevky v rámci mechanizmu EÚ ATHENA pre nasadzovanie do operácií. 

ZÁSADA : OS SR sa budú v operáciách EÚ angažovať len v konfliktoch, z ktorých pre EÚ vyplýva hrozba, mimo týchto konfliktov len v humanitárnych alebo výcvikových misiách. Pri operáciách NATO bude zachovaný rovnaký postup ako v súčasnosti.

(Text je súčasťou pripravovanej publikácie „Spravme Slovensko bezpečnejším“)

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil Ľubomír Galko, exminister obrany a podpredseda SaS.

O Ľubomír Galko

Ľubomír Galko - exminister obrany, tímlíder SaS pre vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, poslanec NR SR.

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices