kyberneticke utoky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európa nesmie diktátorom umožňovať sledovanie vlastných občanov, tvrdia europoslanci

EÚ musí rozšíriť svoje vývozné kontroly na technológie a nástroje kybernetického dohľadu, ktoré by mohli byť zneužité na porušovanie ľudských práv.

Vyplýva to z novely nariadenia na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 571 (za): 29 (proti): 29 (zdržalo sa hlasovania). Prijatý text predstavuje parlamentný mandát, na základe ktorého budú vyjednávači EP rokovať s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nových predpisov.

Aktualizácia pravidiel týkajúcich sa kontrol vývozu takzvaných položiek s dvojakým použitím by mala zohľadniť čoraz širšie využívanie nových technológií. Cieľom novelizácie je zabrániť autoritárskym režimom, aby zneužívali produkty EÚ na kontrolu a špehovanie svojich občanov.

Režim EÚ na kontrolu vývozu sa v súčasnosti týka produktov a technológií vytvorených pre civilné využitie, ktoré je však možné zneužiť na výrobu zbraní hromadného ničenia či spáchanie teroristického útoku.

Nové nariadenie by malo zaradiť do zoznamu položiek, pre ktoré je pred ich vývozom potrebný súhlas vnútroštátnych orgánov, niektoré nástroje kybernetického dohľadu. Týkať by sa to malo napríklad zariadení na odpočúvania mobilných telefónov, na vniknutie do počítačových systémov, na prelomenie hesiel či na identifikáciu používateľov internetu, ktoré sa celosvetovo využívajú na zásahy voči civilistom či aktivistom a na potláčanie politickej opozície.

Poslanci by svojimi pozmeňujúcimi návrhmi chceli posilniť ochranu ľudských práv a vytvoriť systém, ktorý bude v budúcnosti schopný rýchlo reagovať na nové technológie. Okrem iného preto navrhujú:

  • prísnejšiu ochranu osobných údajov, práva na súkromie a slobody zhromažďovania prostredníctvom jednoznačných kritérií a definícií v právnej norme,
  • zaviazať vývozcov produktov, ktoré nie sú spomenuté v nariadení no mohli by byť využité na aktivity smerujúce k porušovaniu ľudských práv, aby dodržiavali usmernenia OECD pre oblasť náležitej starostlivosti a zaistili tak, že nimi vyvezené produkty neskončia v zlých rukách,
  • vypracovanie príručky zo strany Európskej komisie, ktorá by vývozcom z EÚ ozrejmila nové pravidlá ešte pred ich vstupom do platnosti,
  • systém, ktorý umožní rýchle rozšírenie pôsobnosti nariadenia na nové hrozby a technológie,
  • zaistenie čo najpodobnejších podmienok pre exportérov z rôznych členských štátov, napríklad zavedením obdobných sankcií za porušenie pravidiel, ale aj posilnením transparentnosti pri prijímaní rozhodnutí o kontrole vývozu vnútroštátnymi orgánmi,
  • vyňatie šifrovacích technológií zo zoznamu produktov kybernetického dohľadu, nakoľko tie využívajú bojovníci za ľudské práva na svoju ochranu.
Viac..  Nové pravidlá pre odolnejší schengenský priestor, EK víta politickú dohodu

Vyhlásenie spravodajcu

„Diktátori špehujú svojich občanov využívajúc pritom technológie kybernetického dohľadu z EÚ. Toto musí prestať. EÚ nemôže prispievať k utrpeniu odvážnych aktivistov, ktorí často riskujú svoje životy pre slobodu a demokraciu. Obchod by mal vo svete podporovať bezpečnosť, stabilitu a ľudské práva. Sme odhodlaní zaplátať nebezpečné medzery v režime vývozných kontrol pri položkách s dvojakým použitím a vyzývame členské štáty, aby nás nasledovali,‟ uviedol spravodajca Klaus Buchner (Zelení/EFA, DE).

Ďalší postup

Prijatím pozmeňujúcich návrhov Parlament zadefinovali svoj rokovací mandát, na základe ktorého budú poslanci vyjednávať o konečnej podobe nových pravidiel s členskými štátmi. Rozhovory medzi zástupcami EP a Rady sa začnú potom, ako sa na svojom rokovacom mandáte dohodnú aj ministri členských štátov EÚ.

Súvislosti

Položky s dvojakým využitím predstavujú produkty alebo technológie, ktoré je možné použiť na mierové civilné účely, ale napríklad aj na výrobu zbraní hromadného ničenia, prípravu či spáchanie teroristických útokov alebo činnosti porušujúce ľudské práva. Ide o široké spektrum produktov, medzi ktoré patria isté chemikálie, toxíny, elektronické zariadenia, lasery, navigačné technológie, technológie jadrovej energie, robotiky či niektoré druhy softvéru.

Súčasné pravidlá týkajúce sa vývozu položiek s dvojakým využitím sú platné od roku 2009. Zodpovednosť za schvaľovanie ich vývozu a s tým spojené kontroly spočíva na pleciach vnútroštátnych orgánov.

Existujú dôkazy, že technológie z krajín EÚ boli v minulosti využívané autoritárskymi režimami proti aktivistom. Malo sa tak diaľ napríklad počas takzvanej arabskej jari, teda vĺn protestov a nepokojov, ktoré od roku 2010 zachvátili mnohé krajiny severnej Afriky a Blízkeho východu.

Európsky parlament, Rada a Komisia vydali v roku 2014 spoločné vyhlásenie, v ktorom sa všetky tri inštitúcie zaviazali zmodernizovať systém vývozných kontrol EÚ. Európsky parlament prijal v roku 2015 uznesenie, prostredníctvom ktorého sa zasadil za cielené zmeny pravidiel.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices