Cock Buning a Gabriel
Predsedníčka skupiny Prof. Dr. Madeleine de Cock Buning a eurokomisárka Mariya Gabriel. PHOTO: © European Union.

EÚ bojuje s falošnými správami

V pondelok sa konalo prvé stretnutie Expertnej skupiny na vysokej úrovni zameranej na hľadanie čo najúčinnejších spôsobov boja s falošnými správami a online dezinformáciami. Členmi skupiny sú predstavitelia online platforiem, mediálnych organizácií, občianskej spoločnosti, ale aj novinári či akademici.

Kandidáti zo všetkých členských štátov sa mohli prihlasovať do polovice decembra. Prihlásilo sa ich viac ako 300, z tohto počtu bolo vybraných 39 expertov. Zastúpenie odborníkov je vyvážené z hľadiska oblasti expertízy ako aj geografického rozdelenie či rodovej vyváženosti. V skupine má svojho zástupcu aj Slovensko, je ním Juraj Polák, právnik pôsobiaci v RTVS.

Činnosť skupiny má prispieť aj k vzniku celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá má byť predložená na jar 2018. Odborníci budú Komisii radiť s definíciou úloh a zodpovedností jednotlivých zainteresovaných skupín, zmapujú súčasnú situáciu a zadefinujú konkrétne odporúčania.

O prvom zasadnutí skupiny na spoločnej tlačovej konferencii informovala komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová a predsedníčka skupiny Prof. Dr. Madeleine de Cock Buning z Utrechtskej univerzity.

Pri tejto príležitosti zároveň prebieha verejná konzultácia, v ktorej môžu až do 23. februára vyjadriť svoje názory občania, platformy sociálnych médií, spravodajské organizácie, výskumní pracovníci či verejné orgány. Konzultácia sa zameriava na 3 hlavné oblasti:

  1. Rozsah problému, t. j. ako falošné správy vnímajú občania a zainteresované strany, do akej miery sú si vedomí problému online dezinformácií alebo nakoľko dôverujú rôznym médiám.
  2. Posúdenie opatrení, ktoré už boli prijaté.
  3. Možné budúce opatrenia na zlepšenie prístupu občanov k spoľahlivým a overeným informáciám a na zabránenie šíreniu dezinformácií online.
Viac..  Zastavme epidémiu: Deň boja proti násiliu páchanému na ženách

V oblasti boja proti falošným správam a online dezinformáciám už účinne fungujú tieto nástroje:

East StratCom Task Force – vznikla v marci 2015, úlohou tejto skupiny je každodenne zvyšovať povedomie o neustálych dezinformačných kampaniach Ruska, identifikovať a analyzovať ich,

www.euromyty.sk –  na tejto stránke Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, vysvetľuje a uvádza na pravú mieru mýty o opatreniach EÚ, ktoré sú bulvárom často zbytočne nafúknuté, vytrhnuté z kontextu a neraz zavádzajúce, napríklad: zákaz hranoliek, hriankovačov a podobne.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Sociálne siete a platformy, napríklad Facebook alebo Pokec, budú nútené zlepšiť prevenciu sexuálneho  zneužívania detí …

Consent choices