Lambertz
Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz. PHOTO: © European Union.

Rozpočet EÚ po roku 2020: Investície do politiky súdržnosti sú investíciami do občanov

Európska komisia zintenzívňuje prácu na návrhu rozpočtu EÚ na obdobie po roku 2020, ktorý by mal byť predložený v máji, a preto usporiadala konferenciu o ďalšom VFR. Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz, vystúpil v diskusii, pričom vyjadril obavy regiónov a miest v súvislosti s možnými škrtmi v oblasti politiky súdržnosti, ktorá je hlavným európskym investičným nástrojom, a varoval pred nebezpečenstvami centralizovanej, rozdelenej a územne slepej Európskej únie.

„Naozaj chceme Európu s horšou odbornou prípravou pre uchádzačov o zamestnanie, so slabšou infraštruktúrou pre udržateľnú dopravu, s nižšou energetickou efektívnosťou v oblasti sociálneho bývania, slabším širokopásmovým pripojením pre vidiecke oblasti alebo s menšími možnosťami integrácie pre migrantov?“ spýtal sa pán Lambertz. „Ak toto predstavuje riešenie, ako vyplniť dieru v rozpočte v dôsledku brexitu a uspokojiť nové finančné potreby, ktoré sa objavujú v oblasti obrany, bezpečnosti a migrácie, potom sa Únia uberá nesprávnym smerom.“

„Vďaka reformám z roku 2014 je politika súdržnosti inovačnou politikou, ktorá prináša výsledky pri riešení kľúčových výziev súčasnosti, ako sú pracovné miesta, konkurencieschopnosť, klimatické zmeny, energetika a širokopásmové pripojenie,“ zdôraznil predseda VR, pričom dodal: „Investície do politiky súdržnosti sú investíciami do občanov. Obmedzenie politiky súdržnosti by ohrozilo európsky projekt, pričom by sa prehĺbili rozdiely medzi východom a západom, severom a juhom, mestskými a vidieckymi komunitami.“

Predseda VR takisto vyzval členské štáty EÚ, aby poskytli finančné zdroje, ktoré EÚ potrebuje v reakcii na nové naliehavé výzvy, akými sú napríklad obrana, bezpečnosť, sociálna politika a migrácia. To by malo zahŕňať zvýšenie príspevkov členských štátov a odstránenie súčasného práva veta, pokiaľ ide o zavedenie nových nástrojov na získanie prostriedkov z vlastných zdrojov, ako napríklad dane zo znečisťujúcich emisií, z činnosti veľkých internetových operátorov a finančných transakcií.

Viac..  Predaj áut v Európskej únii v apríli vzrástol najviac za pol roka

V reakcii na tvrdenie, že politiky založené na grantoch už Európa nepotrebuje, pán Lambertz poukázal na pretrvávajúci pokles verejných investícií vo väčšine členských štátov: „Oživenie ekonomiky EÚ predstavuje príležitosť aj riziko. Ak väčšina občanov vníma oživenie len prostredníctvom správ v médiách a štatistík, nie však v bežnom živote, ich pocit frustrácie pripravuje pôdu pre novú vlnu populizmu a nacionalizmu. Potrebujeme investovať, aby mohli z oživenia našich ekonomík profitovať všetci, a to v silnejších, aj slabších členských štátoch.“

#CohesionAlliance

VR spustil spolu s najvýznamnejšími územnými združeniami EÚ strategickú iniciatívu #CohesionAlliance pre silnejšiu politiku súdržnosti EÚ po roku 2020: ide o miestne hnutie otvorené pre tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od jej začiatku v októbri minulého roka aliancia každý deň priťahuje nových signatárov vrátane regionálnych a miestnych orgánov, podnikateľských združení, akademickej obce, odborových zväzov a expertných skupín.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices