Galko
Ľubomír Galko. PHOTO: Archív LG.

Ľubomír Galko: Financovanie, transparentnosť a obstarávanie v Ozbrojených silách SR

Napriek niektorým zmenám v rámci rozvoja ostávajú Ozbrojené sily SR (OS SR) zastarané a nemoderné.  Slovensko nikdy nenaplnilo úroveň 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) rozpočtu na obranu a len v obmedzenej miere prispieva k vojenským spôsobilostiam NATO. Hoci vláda deklarovala záujem tento stav dosiahnuť a od roku 2024 míňať na obranu až 2 % HDP, negatívne príklady z minulosti a doterajšie kroky nabádajú v tomto ohľade len k opatrnému optimizmu.

Naďalej pretrváva neefektívne fungovanie OS SR v oblasti obstarávania. Súčasný megaprojekt – obstarávanie bojových obrnených vozidiel 8×8 a taktických viacúčelových vozidiel 4×4 za 1,2 mld. eur je exemplárnym prípadom netransparentného obstarávania vojenskej techniky. 

FINANCOVANIE 

Súčasný stav:

Od roku 2008 došlo k výraznému poklesu podielu finančných prostriedkov vynakladaných na obranu. V roku 2012 a neskôr v roku 2016 síce došlo k zastaveniu nepriaznivého trendu a medziročnému navýšeniu, súčasný podiel menej ako 1,2 % HDP však zďaleka nepostačuje pokryť potreby fungovania a rozvoja OS SR. Navyše, na summite vo Walese v roku 2014 sme sa zaviazali navýšiť výdavky na obranu minimálne na úroveň 1,6% HDP do roku 2020. Okrem toho dochádza k tlaku jasne stanoviť plán postupného zvyšovania až na úroveň požadovaných 2% HDP, pravdepodobne do roku 2024.

Želaný stav: 

Plnenie záväzku voči NATO – vyčlenenie v rozpočte pre rezort obrany každoročne minimálne 2% HDP, a to na základe širokej politickej zhody.

Čo môžeme urobiť, aby sme dosiahli želaný stav – návrhy a odporúčania:

K posunutiu sa k želanému stavu by napomohli nasledujúce dva kroky a jedna zásada:

  1. Schválenie Ústavného zákona: + min. 0,1 perc. bodu HDP ročne až do naplnenia požadovaných 2% HDP ročne, pod ktoré rozpočet pre obranu nesmie klesnúť. Dohoda na tomto zákone so všetkými relevantnými politickými subjektmi – koaličnými aj opozičnými.
  2. Plánovanie obranného rozpočtu na 4-5 rokov vopred v súlade s bodom 1 aj po dosiahnutí 2% HDP. 

ZÁSADA : Minimálne 2% HDP, vyčlenených každý rok pre rezort obrany.

TRANSPARENTNOSŤ, OBSTARÁVANIE 

Súčasný stav:

Ani jednoduché obstarávania nemôžu byť realizované samostatne nižšími stupňami velenia, napríklad  kúpa tesnenia alebo filtra, či žiarovky atď. V dôsledku toho  je technika resp. infraštruktúra v stave, že sa častokrát nemôže používať. Naďalej je veľa obstarávaní v režime obstarávania tzv. „vojenského materiálu“, to znamená, že sú vyňaté z verejného obstarávania a komodity sú obstarávané priamo bez súťaže. Častokrát ide o komodity nevojenského charakteru, u ktorých by bolo jednoznačne efektívnejšie zaobstarávať ich súťažou (napr. IT technika a podobne) alebo o vojenský materiál, kde je možné súťaž v špeciálnom režime zrealizovať tiež (napríklad obstarávanie radarov, helikoptér a podobne).    

Viac..  Jozef Mihál: V slovenskom parlamente zažívame hádky, v EP neviete rozoznať opozíciu a koalíciu

Želaný stav:

Nový, prehodnotený systém centrálneho obstarávania v rezorte obrany s cieľom posilniť zodpovednosť nižších úrovní velenia a riadenia pri obstarávaní komodít bežnej spotreby. Čo najnižší počet druhov techniky, zaradenej do kategórie „vojenský materiál“ (z hľadiska spôsobu obstarávania).

Pri obstarávaní obrannej výzbroje, techniky a materiálu je v maximálnej miere využívaná aliančná agentúra NSPA (v minulosti cez ňu boli napríklad obstarané vozidlá Land Rover) a v súčasnosti málo využívaná európska agentúru EDA. Tým sa zvýši časová a finančná efektivitu, transparentnosť, interoperabilita, čiže vzájomný súlad (unifikovaná výzbroj, výstroj). Modernizácia, plánovaná s dostatočným predstihom, obstarávanie harmonizované s aliančnými partnermi a využívanie skúseností iných štátov, ako aj naše oficiálne zastúpenia v Bruseli. Zvýšené využitie Programu bezpečnostných investícií NATO – NSIP vrátane katalógu potenciálnych nových projektov modernizácie infraštruktúry – v minulosti napríklad modernizácia letiska Sliač, keď 50% nákladov znášalo NATO, 50% platila SR, táto modernizácia bola súčasťou aliančných plánov.

Čo môžeme urobiť, aby sme dosiahli želaný stav – návrhy a odporúčania:

K posunutiu sa k želanému stavu by napomohli nasledujúce štyri kroky:

  1. Určenie presných limitov pre disponovanie finančnými prostriedkami jednotlivých veliteľov, ako aj ich súvisiace zodpovednosti a mechanizmy kontroly.
  2. Realizovanie všetkých veľkých obstarávaní a projektov (nad 1 milión eur) až po oboznámení zámeru Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.
  3. Prehodnotenie zoznamu „vojenského materiálu“, nakupovaného priamo s cieľom znížiť počet takýchto obstarávaní na minimum.
  4. Predkladanie zoznamu obstarávaného „vojenského materiálu“ každý štvrťrok Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. 

(Text je súčasťou pripravovanej publikácie „Spravme Slovensko bezpečnejším“)

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil Ľubomír Galko, exminister obrany a podpredseda SaS.

O Ľubomír Galko

Ľubomír Galko - exminister obrany, tímlíder SaS pre vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, poslanec NR SR.

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku 2023 v medzikvartálnom porovnaní a na sezónne upravenej báze mierne …

Consent choices