Zitnanska
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: Archív JŽ.

Novoročný rozhovor s europoslankyňou Janou Žitňanskou

Pani poslankyňa, už krátko po vianočných prázdninách absolvovali europoslanci prvé zasadnutie pléna v roku 2018, a to s bohatou agendou. Jednou z dôležitých tém bola aj ochrana detí v cezhraničných rodinných sporoch, ku ktorým prijal Parlament odporúčania.

Som rada, že rozhovor začíname práve touto témou, lebo napriek stále častejším medzinárodným manželstvám, ale žiaľ aj rozvodom, sa problematike na Slovensku nevenuje dostatočná pozornosť. Novelizácia už existujúcej správy prináša väčší dôraz na školenia sudcov, posilnenie mediácie, ale aj zisťovanie názoru dieťaťa, čo považujem za obzvlášť dôležité.

Sociálne témy ako práva detí, žien a osôb so zdravotným postihnutím sú Vám celkovo blízke a zdá sa, že rok 2018 bude pre Vás ako slovenskú europoslankyňu obzvlášť významný. Vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) budete hlavnou spravodajkyňou k správe o návrate ľudí do zamestnania po dlhodobej chorobe a rekonvalescencii.

Áno a veľmi sa z toho teším. Tému otváram tento týždeň oficiálne aj na Slovensku (pozn. 26.1., Bratislava) a to okrúhlym stolom, za ktorý som prizvala diskutovať zástupcov ministerstiev, ústredia práce, združení zamestnávateľov, ale aj tretí sektor či pacientské organizácie. Verím, že mnohé výstupy z konferencie budú zahrnuté aj do finálnej správy, ktorú momentálne pripravujem. Problematika sa dotýka stále širšieho okruhu populácie, nakoľko pracovná sila starne. Vďaka pokroku v medicíne sa darí liečiť mnohé onkologické ochorenia a kvalitná rehabilitácia fokáže postaviť na nohy mnoho ľudí po porážke či úraze. Taktiež pribúdajú chronické ochorenia, problémy s pohybovým aparátom či poruchy duševného zdravia. Pri primeranej podpore či vďaka prijatiu istých opatrení mnohí títo ľudia môžu byť stále kvalitným a prínosným podielom zamestnancov na pracovnom trhu, a nemali by sme ich pre ich zdravotný stav „odpísať“. Práve vytvorenie podmienok pre ich návrat do práce bude pre riešenie problematiky kľúčové.

Ešte v minulom roku sa v rámci výborov v ktorých pôsobíte (EMPL, FEMM) rozhodlo, že budete tieňovou spravodajkyňou aj pre ďalšie správy. Spomeňme naším čitateľom aspoň niektoré z nich.

Viac..  Europoslanci priznávajú, že európske peniaze v Palestíne skončili v rukách Hamasu

Sociálne podniky, čiže podniky ktoré podporujú zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov na trhu práce, ľudí so zdravotným postihnutím vrátane, sú predmetom jednej z nich. Budeme síce riešiť najmä právne postavenie a iné legislatívne otázky súvisiace s týmto typom podnikov, no verím, že téma bude rezonovať aj v ďalších súvislostiach. No a nedá mi nespomenúť správu k rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Túto iniciatívu predstavila Európska komisia v apríli minulého roka pričom dôležitým nástrojom na dosahovanie rovnováhy by malo byť medzi iným stanovenie pravidiel minimálnej materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky v EÚ. Európsky parlament bude tieto návrhy pripomienkovať.

Do akej miery môžete spolu s kolegami tento návrh modifikovať?

Verím, že sa nám podarí do návrhu zahrnúť nielen ustanovenia o rovnováhe pre ľudí, ktorí sú zamestnaní, ale aj pre skupinu neformálnych opatrovateľov, na ktorú sa v legislatíve často zabúda. Títo opatrovatelia sa pritom vzdávajú zamestnania a pracovné príležitosti obetujú starostlivosti o svojich starých či chorých príbuzných alebo príbuzných so zdravotným postihnutím.

Na záver trošku tematicky odbočíme, hoci pri pomoci tým, ktorí to potrebujú zostaneme. V Bruseli ale aj Bratislave si mnohí obľúbili Vami organizovaný charitatívny pub kvíz. Bude sa konať aj tento rok?

Určite áno! Počet účastníkov každým rokom rastie a na základe spätnej väzby si dovolím tvrdiť, že sa súťažiaci novému termínu vždy potešia. Minulý rok sme dokonca pripravili dva kvízy a oba mali veľký úspech. Zúčastniť sa môže skutočne každý, stačí len sledovať môj facebookový profil a prihlásiť sa.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Jana Žitňanská

O dac

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices