skladka, odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Slovenskí europoslanci vyzývajú Ministerstvo životného prostredia, aby vyriešilo problém toxickej skládky vo Vrakuni

My, nižšie podpísaní poslanci Európskeho parlamentu zvolení za Slovenskú republiku vyzývame Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby sa s plnou vážnosťou začalo zaoberať skládkou toxických látok z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova (CHZJD) v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Táto environmentálna záťaž je pozostatkom bývalého režimu a svedkom jeho prístupu k ochrane prírody a k zdraviu a životom ľudí.

Dlhoročné ignorovanie tohto problému dospelo do neudržateľného stavu. Občania žijúci v mestskej časti Vrakuňa nemôžu voľne užívať svoje pozemky a majetok, pretože podzemná voda je značne kontaminovaná. Zdieľame ich obavy z toxických látok, ktoré prenikajú do pôdy a sú faktorom, ktorý ohrozuje ich zdravie. Európsky parlament, na pôde ktorého bola dnes prerokovaná petícia občanov, je pripravený pomôcť s financovaním sanácie bývalej skládky CHZJD. Vítame aj záujem Európskej komisie, ktorá naň vyčlenila prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Problém so znečistením podzemných vôd starými environmentálnymi záťažami je však oveľa širší a nie je možné ho vyriešiť len izolovaním samotnej lokality. Ide len o odsunutie problému pre ďalšie generácie.

Viac..  Ivan Štefanec: Slovensko si zaslúži európsku cestu

Vyzývame preto Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby pripravilo komplexný plán úplnej likvidácie skládok podobného charakteru nielen vo Vrakuni, ale aj inde na území Slovenska. Benefity pre zdravie občanov, ako aj pozitívny vplyv na prírodu budú vždy vyššie ako prípadné náklady.

Pál Csáky

Monika Beňová

Ivan Štefanec

Správa je publikovaná v originálnom znení bez redakčných úprav.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Radosť z víťazstva Európskej ľudovej strany kazí vzostup krajnej pravice

Európska ľudová strana obhájila víťazstvo vo voľbách do Európskeho parlamentu na celoeurópskej úrovni. Svoj počet …

Consent choices