Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament bude mať po brexite menej poslancov

Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by mal podľa Výboru pre ústavné veci klesnúť počet poslancov EP zo 751 na 705, čo by umožnilo vytvorenie paneurópskej kandidátnej listiny. Slovensko by však malo pri prerozdelení poslaneckých kresiel získať o jeden mandát viac. 

Navrhované prerozdelenie poslaneckých mandátov, ktoré v utorok schválil Výbor EP pre ústavné veci (AFCO), by okrem zníženia počtu poslancov zo 751 na 705 dočasne zmrazilo 46 zo 73 kresiel, ktoré sa uvoľnia po brexite. Tie by mohli byť neskôr pridelené krajinám, ktoré v budúcnosti vstúpia do EÚ, alebo by mohli byť čiastočne obsadené kandidátmi zvolenými z celoeurópskej listiny.

Zvyšných 27 britských kresiel by sa podľa poslancov malo prerozdeliť medzi 14 členských štátov, ktoré sú na základe súčasného prerozdelenia mandátov v EP mierne znevýhodnené. K prerozdeleniu kresiel by sa však malo pristúpiť iba za predpokladu, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, zdôraznili poslanci dodávajúc, že pokiaľ k brexitu nedôjde, v platnosti zostane aktuálne rozdelenie mandátov.

Celoeurópska kandidátna listina

Počet poslancov EP zvolených v rámci celoeurópskeho volebného obvodu by mal podľa poslancov výboru AFCO zodpovedať počtu členských štátov EÚ. Najprv je však potrebné novelizovať Akt o voľbách poslancov EP z roku 1976. Devätnásť kresiel, ktoré ostanú k dispozícii po brexite pri počte 27 členských štátov, by následne ostalo zmrazených a využilo by sa v prípade budúceho rozšírenia EÚ.

Zriadenia nadnárodného volebného obvodu v rámci Únie by podľa poslancov posilnilo pocit občianskej príslušnosti k EÚ a európskeho charakter volieb do EP. Dokončenie reformy volebného práva EÚ si však vyžaduje jednomyseľnú podporu ministrov v Rade EÚ a jej ratifikáciu všetkými členskými štátmi.

Brexit a Severné Írsko

Poslanci zdôraznili, že napriek brexitu, v dôsledku ktorého opustí Európsku úniu aj Severné Írsko, budú mať jeho občania na základe Veľkopiatkovej dohody naďalej právo na írske občianstvo, a teda aj na občianstvo EÚ.

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajkyňa Danuta Hübner (EPP, PL) uviedla: „Jednou z hlavných úloh tohto uznesenia bolo nájsť spôsob, ako sa vysporiadať s dôsledkami brexitu. Cítili sme potrebu reagovať na skutočnosť, že veľký členský štát odchádza, pochopili sme teda dôležitosť zoštíhlenia EP, ktorý bude schopný pokračovať v práci v prospech občanov EÚ. Dúfame, že nové zloženie Parlamentu oživí záujem občanov o účasť na európskom demokratickom procese.”

Spravodajca Pedro Silva Pereira (S&D, PT) uviedol: „Dnešok je dôležitým dňom pre európsku demokraciu. Je to dobrý návrh: zabezpečuje spravodlivé zastúpenie občanov a navrhuje rozumné a životaschopné politické riešenie.”

Výsledky hlasovania a ďalší postup

Viac..  Ivan Štefanec: Slovenské predné brzdové svetlo môže byť čoskoro realitou

O návrhu, ktorý výbor AFCO schválil pomerom hlasov 21 (za): 4 (proti): 0 (zdržalo sa hlasovania), bude počas februárového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu rokovať a hlasovať Európsky parlament ako celok.

Legislatívnou iniciatívou EP sa následne bude zaoberať Európska rada, teda hlavy štátov a vlád EÚ. Ich rozhodnutie, ktoré musí byť prijaté jednomyseľne, sa potom vráti na stôl poslancom, ktorí ho môžu schváliť alebo zamietnuť.

Súvislosti

Podľa článku 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii nesmie byť počet poslancov Európskeho parlamentu, vrátane jeho predsedu, vyšší ako 751. Ustanovuje tiež zostupne proporčné zastúpenie s minimálnym počtom 6 mandátov a maximálnym počtom 96 kresiel pre akýkoľvek členský štát.

Zostupná proporcionalita znamená, že menší štát nesmie mať viac kresiel ako väčší štát, zároveň sa však pomer počtu obyvateľov a kresiel pred zaokrúhlením na celé čísla zvyšuje s nárastom počtu obyvateľov tak, aby poslanec z ľudnatejšieho členského štátu zastupoval väčší počet občanov ako poslanec z menej ľudnatého štátu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Európska únia a Spojené kráľovstvo sú blízko k dohode o štatúte Gibraltáru. Doriešenie tejto otázky …

Consent choices