Miroslav MIKOLASIK
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: © European Union.

Miroslav Mikolášik: Kiež sa plány Agendy 2018 premenia na výsledky

Európa znovu viditeľne naberá na sile. Jej hospodárstvo – s rastom na úrovni viac než 2 % pre EÚ  ako  celok  a 2,2 %  pre  eurozónu  – predbehlo  za ostatné dva roky  aj  Spojené  štáty. V  súčasnom  funkčnom  období  bolo  vytvorených  viac  než osem miliónov  pracovných  miest. Plán na rok 2018 sa však s úspechom nemieni uspokojiť. 

Za rastúce hospodárstvo Európa vďačí inštitúciám EÚ, príspevku Európskeho fondu pre strategické investície, zárukám pre mladých ľudí, európskym štrukturálnym a investičným fondom a menovej politike Európskej  centrálnej  banky. Európska komisia podľa jej predsedu Jeana-Claudea Junckera predložila už 80 % návrhov, ktoré v tomto zložení prisľúbila pri nástupe do úradu. „Teraz musí byť prioritou transformácia týchto návrhov na právne predpisy a ich zavedenie do praxe,“ zdôraznil pri pohľade na najbližšie mesiace. To celkom jasne určuje aj charakter plánov i úloh v tomto roku.

Komisia chce dokončiť, čo začala, ambiciózna je však aj v plánovaní

Komisia každý rok predstavuje pracovný program so zoznamom opatrení, ktoré počas neho prijme. Keď tvorila ten na rok 2018, vychádzala z piatich oblastí:

(1.) z výsledkov konzultácií s Európskym parlamentom a Radou (v rámci Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva),

(2.) z rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou,

(3). z vyhlásenia o zámere, ktoré zaslali predseda Komisie Juncker a prvý podpredseda Komisie Timmermans vlani 13. septembra v nadväznosti na prednesenú správu o stave Únie,
(4.) z Bratislavskej deklarácie zo septembra 2016,

(5.) z Rímskej deklarácie z 25. marca 2017, prijatej pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv.

Dôležitejší je však záver, na ktorý sa treba pozrieť v dvoch rovinách. Široký základ inšpiroval tvorcov zamerať 26 nových iniciatív v pracovnom programe na rok 2018 na dva ciele: dokončiť začaté a abmiciózne naplánovať nové dlhodobé kroky.

Dokončiť chce prácu v prioritných oblastiach politiky, ktoré budú predložené do mája 2018. Cieľom je, aby Európsky parlament a Rada mohli dokončiť legislatívnu prácu ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2019. Ambiciózne opatrenia a iniciatívy majú formovať budúcnosť novej Únie 27 členov do roku 2025 a neskôr.

Viac..  Jozef Mihál vysvetľuje dôvody, prečo nepodporuje smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Urýchlene treba prijať 66 návrhov, viac peňazí pôjde na podporu zamestnanosti

Rozpočet na rok 2018 počíta so záväzkami vo výške 160,1 mld. eur a platbami vo výške 144,7 mld. eur (hlasovalo zaň 295 poslancov, 154 bolo proti a 197 sa zdržalo.) Parlament získal o 116,7 mil. eur viac na podporu zamestnanosti mladých a podarilo sa mu posilniť programy, ktoré považuje za kľúčové na podporu rastu zamestnanosti, ako napríklad Horizont 2020 (+110 mil.), Erasmus + (+24 mil.) a COSME (podpora MSP, + 15 mil.).

Aby Komisia dosiahla konkrétne výsledky, počíta so 66 prioritnými návrhmi v štádiu schvaľovania, ktoré predložila v ostatných dvoch rokoch. Tie treba urýchlene prijať Európskym parlamentom a Radou.

Na posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií bude Komisia pokračovať vo vykonávaní akčného plánu pre obehové hospodárstvo a vo vytváraní digitálneho jednotného trhu, energetickej únie, únie kapitálových trhov, hospodárskej a menovej únie a bankovej únie.

Je dobré mať na stole položenú víziu, aby sme sa k nej mohli vrátiť v dôležitejšej chvíli. Pri pohľade na tohtoročný pracovný program Komisie to bude budúcoročná rekapitulácia so silnou konfrontáciou s tým, čo dostalo reálnu tvár. Dôležité je mať to pred očami. Kľúčovejšie môcť sa dotknúť výsledkov.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil europoslanec Miroslav Mikolášik

O dac

Odporúčame pozrieť

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v marci vzrástol

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa v marci zvýšil o 7 miliárd eur, keď …

Consent choices