romovia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Podľa Európskeho výboru pre sociálne práva je v SR vysoká chudoba medzi Rómami

BRATISLAVA – Miera chudoby v Európe je neprijateľne vysoká a opatrenia na odstránenie tohto problému sú nedostatočné. Uviedol to Európsky výbor pre sociálne práva vo výročnej správe, ktorú zverejnil. Výbor uviedol, že v rámci 33 európskych krajín pri posudzovaní dodržiavania jednotlivých kapitol Európskej sociálnej charty zistil v 228 prípadoch súlad s chartou, v 175 prípadoch jej porušovanie a v 83 prípadoch nemohol situáciu zhodnotiť pre nedostatok informácií.

V prípade Slovenskej republiky výbor konštatoval, že v rokoch 2012 až 2015 v deviatich hodnotených aspektoch bolo Slovensko v súlade s Európskou sociálnou chartou, ale v deviatich aspektoch podľa výboru SR s chartou v súlade nebola. Situácia nebola v súlade napríklad s niektorými odsekmi článku 12 charty, ktorý hovorí o práve na sociálnu bezpečnosť. Napríklad minimálna úroveň dávok v nezamestnanosti podľa výboru bola neadekvátna.

Zároveň podľa výboru situácia na Slovensku nebola v súlade ani s niektorými odsekmi článku 30 charty, ktorý sa zaoberá ochranou pred chudobou a sociálnym vylúčením. Konštatoval totiž, že v SR v rokoch 2012 až 2015 neexistoval celkový a koordinovaný prístup na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Výbor si všíma, že chudoba v rámci rómskej menšiny je mimoriadne vysoká, a to šesťkrát vyššia v porovnaní s celkovou populáciou, pričom je tiež vyššia ako v iných štátoch s početnou rómskou menšinou (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko a Rumunsko).

Viac..  Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Pokiaľ ide o právo na ochranu zdravia, výbor uviedol, že nezistil dostatočné opatrenia na zníženie počtu predčasných úmrtí. Výbor si všíma, že podľa zdravotníckej štatistiky Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2012 bolo Slovensko medzi členskými krajinami OECD na prvom mieste v úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia a na piatom mieste v úmrtnosti na rakovinové ochorenia. Preto zopakoval žiadosť o informácie o opatreniach na riešenie problému týchto ochorení. Zatiaľ na základe nedostatku informácií dospel k záveru, že situácia v krajine v tejto oblasti nie je v súlade s chartou.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices