europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Slovenskí europoslanci odmietajú návrhy na spoločnú európsku kandidátnu listinu

My, poslanci Európskeho parlamentu zvolení na území Slovenskej republiky, odmietame
návrhy, aby sa vo voľbách do Európskeho parlamentu zaviedla, popri národných, aj spoločná európska
kandidátna listina. Takéto snahy o prerozdelenie mandátov, ktoré zostanú opustené po odchode
Veľkej Británie z Európskej únie, považujeme za nesprávne a dokonca potenciálne nebezpečné.
Európska únia je založená na dobrovoľnej spolupráci členských štátov.

Len občania členských štátov majú pravo voliť a byť volení do Európskeho parlamentu
a prostredníctvom svojich zástupcov sa podieľať na výkonnej moci Európskej únie. Prípadným
zavedením spoločnej kandidátnej listiny by bol tento princíp spochybnený. Skupina poslancov
kreovaná takýmto spôsobom by zásadne narušila súčasný chod Európskeho parlamentu. Táto forma
výkonu pasívneho volebného práva by zároveň narazila na ústavné princípy viacerých členských štátov.
Domnievame sa, že európsky pohľad na rôzne nadnárodne aj lokálne problémy už dnes dostatočným
spôsobom reprezentujú existujúce inštitúcie.

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Ivan Štefanec

Eduard Kukan

Monika Beňová

Miroslav Mikolášik

Vladimír Maňka

Monika Smolková

Anna Záborská

József Nagy

Pál Csáky

Richard Sulík

Branislav Škripek

Jana Žitňanská

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices