Smolkova
Europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Smolková: Chorvátsko považujeme za dobrý most pre vstup štátov západného Balkánu do EÚ

Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali o budúcnosti EÚ s predsedom chorvátskej vlády Andrejom Plenkovićom. Ide o druhú rozpravu tohto druhu na pôde Európskeho parlamentu. 

„Musíme sa uberať vpred, nie vzad. Chorvátsko vstúpilo do Európskej únie, aby budovalo a rozvíjalo európsky projekt spolu s našimi partnermi, aby sme vybudovali budúcnosť založenú na rovnosti – rovnosti štátov, občanov a príležitostí,‟ vyhlásil chorvátsky premiér.

Andrej Plenković pri predstavovaní svojej vízie budúceho fungovania EÚ podčiarkol, že solidarita musí zostať „jedným z pilierov našich aktivít.‟ Poukázal tiež na dôležitosť jednoty EÚ, nakoľko „iba spoločne môžeme napredovať.‟

Predseda chorvátskej vlády vyzdvihol do budúcnosti výzvam rastu a kohézie zdôrazňujúc, že EÚ potrebuje dosiahnuť, aby sa všetky jej členské štáty rozvíjali rovnako. „Všetci naši občania by mali cítiť prínosy členstva v EÚ a mali by si osvojiť a aktívne sa podieľať na jej ďalšej výstavbe,‟ vyhlásil. Dodal tiež, že Únia musí investovať do vzdelávania, kultúry a kreativity, výskumu a vývoja, zároveň však musí zaistiť finančnú stabilitu, aby ochránila občanov pre možnými finančnými krízami.

Reakcia predsedu EP

„Premiér Plenković vo svojom prejave načrtol pozitívnu perspektívu európskej budúcnosti, v ktorej Chorvátsko a EÚ spoločným úsilím dosiahnu zefektívnenie Únie. Predniesol výborné argumenty v prospech členstva v EÚ a opísal, ako z toho Chorvátsko profituje. Zároveň však správne pomenoval niektoré výzvy, ktorým musíme čeliť všetci spoločne, napríklad bezpečnosť, nekontrolovaná migrácia a nezamestnanosť mladých,‟ uviedol predseda EP Antonio Tajani.

Rozprava

Väčšina lídrov politických skupín v EP ocenila vyjadrenia Andreja Plenkovića o demokratickejšej Únii. Schopnosť Chorvátska urobiť bodku za svojou pohnutou históriou podľa nich môže slúžiť ako príklad toho, aká budúcnosť sa dá vybudovať tvrdou prácou a odhodlaním.

Viac..  Europoslanci žiadajú ráznu reakciu v rámci boja proti ruskému zasahovaniu

Časť poslancov vyzdvihla dôležitosť zachovania národnej identity občanov EÚ, ktorá bude súčasťou ich silnej európskej identity. Ďalší zákonodarcovia zdôraznili potrebu posilniť investície do vytvárania pracovných príležitostí, zvyšovania životnej úrovne a vytvorenie sociálnejšej Únie.

Poslanci tiež vyzvali na inštitucionálne reformy, vrátane zavedenia paneurópskeho volebného obvodu, a zopakovali svoj prísľub postaviť sa za krajiny západného Balkánu v ich snahe o pristúpenie do EÚ za predpokladu, že sa vyriešia ich spory týkajúce sa hraníc a dôjde k splneniu všetkých podmienok na vstup do Únie.

Reakcie slovenských poslancov

„Diskusie poslancov s premiérmi členských štátov sú dôležité, pretože ich môžeme priamo konfrontovať s našimi názormi. Chorvátsky premiér Plenkovič je bývalý poslanec EP, preto sa dôkladne pripravil. Jeho odpovede boli profesionálne a otvorené. Chorvátsko považujeme za dobrý most pre vstup štátov západného Balkánu do EÚ,‟ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Západný Balkán je kľúčovým pre stabilitu a bezpečnosť v Európe. Som rád, že v tomto regióne, s veľkým prispením Chorvátska, sa situácia zlepšuje. No stále existuje nebezpečenstvo vypuknutia etnických konfliktov. EÚ musí v tomto regióne pôsobiť ešte intenzívnejšie a robiť viac pre integráciu Srbska a ďalších štátov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Blaha s Dankom nemôžu zneužívať atentát na zastrašovanie novinárov a občanov

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) odsúdil atentát na …

Consent choices