Ryszard Czarnecki
Ryszard Czarnecki. PHOTO: © European Union-EP.

Ryszard Czarnecki prišiel o kreslo podpredsedu Európskeho parlamentu

Poslanci v stredu zbavili Ryszarda Czarneckého funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu z dôvodu závažného porušenia jeho povinností. 

Ryszard Czarnecki (ECR, PL) bol odvolaný z postu podpredsedu EP za jeho vyjadrenie, v ktorom nazval poslankyňu Różu Thun (EPP, PL) termínom „szmalcownik.‟ Ide o hanlivé označenie osoby, ktorá počas nacistickej okupácie vydierala Židov alebo Poliakov, ktorí ich ukrývali.

Návrh na predčasné ukončenie výkonu podpredsedníckej funkcie predložila plénu Konferencia predsedov EP (predseda EP a lídri politických skupín). Schválenie takéhoto návrhu si podľa Rokovacieho poriadku EP vyžaduje dvojtretinovú podporu odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov EP.

Plénum zbavilo Ryszarda Czarneckého funkcie podpredsedu EP pomerom hlasov 447 (za): 196 (proti).

Parlament si v blízkej budúcnosti zvolí na uprázdnené kreslo nového podpredsedu. Očakáva sa, že poslanecký klub ECR, ktorého členom je Ryszard Czarnecki, navrhne v dohľadnej dobe svojho kandidáta.

Ryszard Czarnecki ostáva poslancom Európskeho parlamentu, od stredy však nie je jeho podpredsedom, a teda ani členom Predsedníctva EP. Predseda EP ho už nebude môcť poveriť zastupovaním Európskeho parlamentu navonok, nebude tiež predsedať rozpravám počas plenárnych zasadnutí.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Reakcie slovenských poslancov

„Je neprijateľné, aby podpredseda Európskeho parlamentu urážal svojich kolegov. Bez ohľadu na vnútropolitické spory v Poľsku, ide o funkciu, ktorá reprezentuje celú Európsku úniu a jej držiteľ musí zachovávať vysokú mieru dôstojnosti v každej situácii,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices