online nakupovanie
Ilustračné PHOTO © European Union.

Európsky parlament odbúrava cezhraničné prekážky pri online nakupovaní

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nariadenie, ktoré rozšíri a zjednoduší online prístup k cezhraničnému nákupu produktov a vstupeniek, k rezerváciám hotelového ubytovania či prenájmu automobilov.

Nová právna úprava, ktorú plénum schválilo pomerom hlasov 557 (za): 89 (proti): 33 (zdržalo sa hlasovania), zakáže geografické blokovanie potenciálnych zákazníkov prehliadajúcich si internetové stránky zaregistrované v iných krajinách Únie a umožní im tak vybrať si zo širšej ponuky webov ponúkajúcich nimi vyhľadávané položky. Internetové stránky tak nebudú môcť snahu klientov z iných členských štátov EÚ o zakúpenie alebo objednanie tovaru či služby zablokovať ani ich automaticky presmerovať na iný web z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo dočasného pobytu.

Obchodníci budú musieť pristupovať k online nakupujúcim z iných štátov Únie rovnako, akoby išlo o miestnych zákazníkov. Potenciálnym klientom teda budú nútení ponúknuť svoj produkt či službu za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok, pokiaľ ide o:

  • nákup a doručenie tovaru – napríklad domáceho spotrebiča, elektroniky či oblečenia – pokiaľ doručenie do daného členského štátu obchodník ponúka vo svojich všeobecných podmienkach,
  • nákup tovaru a jeho vyzdvihnutie po vzájomnej dohode obchodníka so zákazníkom na mieste v inom členskom štáte, doručenie v rámci ktorého obchodník ponúka vo svojich všeobecných podmienkach,
  • zakúpenie elektronicky poskytovanej služby, ktorá nie je chránená autorským právom a nepodlieha žiadnej inej forme ochrany jej využívania – napríklad cloudové služby, služby uskladňovania údajov, webhosting či firewallová ochrana,
  • objednanie služby, ktorú obchodník poskytuje vo svojich priestoroch alebo inde na území členského štátu, kde vykonáva svoju činnosť – napríklad rezervácia hotelového ubytovania, prenájom automobilu alebo vstupenka na športové podujatie, hudobný festival či do zábavného parku.

Nariadenie zakazuje aj odlišné zaobchádzanie so zákazníkmi na základe miesta vydania ich kreditnej alebo debetnej karty. Predávajúci si budú môcť naďalej slobodne zvoliť pre nich všeobecne prípustné spôsoby úhrady. Pokiaľ sa však rozhodnú akceptovať platbu kartami nimi zadefinovaných značiek, nebudú môcť odmietnuť platbu kartou danej značky vydanej v inom členskom štáte.

Možné rozšírenie pôsobnosti na obsah chránený autorským právom 

Nové nariadenie sa zatiaľ nebude vzťahovať na digitálny obsah podliehajúci autorským právam, teda na elektronické knihy, stiahnuteľnú hudbu či online hry. Parlament však presadil, aby sa súčasťou právnej úpravy stala takzvaná doložku o preskúmaní, na základe ktorej sa Európska komisia do dvoch rokov po vstupe nariadenia do platnosti bude zaoberať možnosťou rozšírenia zákazu geografického blokovania aj na tento typ produktov.

Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Komisia sa tiež zaviazala preskúmať možné rozšírenie pôsobnosti nariadenia na audiovizuálne služby a služby v oblasti dopravy, napríklad na nákup cestovných lístkov či leteniek.

Vyhlásenie spravodajkyne 

„Nová právna norma EÚ v oblasti geografického blokovania je dôležitým krokom smerom k ešte konkurencieschopnejšiemu a integrovanejšiemu jednotnému digitálnemu trhu v prospech zákazníkov aj obchodníkov. Predstavuje tiež ďalší míľnik v boji proti diskriminácii klientov založenej na ich štátnej príslušnosti alebo na ich mieste bydliska, ku ktorej by v našej jednotnej Európe nikdy nemalo dochádzať. Dokázali sme, že Európska únia dokáže priniesť občanom naprieč Európou konkrétne výsledky a pozitívne zmeny v ich každodennom živote,” uviedla spravodajkyňa Róża Thun (EPP, PL).

Ďalší postup 

Po schválení plénom EP musí nové nariadenie o odstránení geografického  blokovania formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Nové predpisy nadobudnú účinnosť deväť mesiacov po ich zverejnení  v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti 

Prieskum Európskej komisie vo forme fiktívnych nákupov odhalil, že približne 63% webových stránok neumožňuje nákupy zákazníkom z iných členských štátov EÚ. V prípade tovarov sa geografické blokovanie prejavilo najviac pri elektrických domácich spotrebičoch (86%), pri službách boli najblokovanejšími online rezervácie v offline sektore voľnočasových aktivít – napríklad pri predaji lístkov na športové podujatia (40%).

Spotrebitelia v EÚ majú podľa prieskumu stále väčší záujem o cezhraničné internetové nákupy. Za ostatných desať rokov sa počet Európanov nakupujúcich v online prostredí takmer zdvojnásobil.

Nariadenie proti neodôvodnenému geografickému blokovaniu je súčasťou balíka predpisov o elektronickom obchode, kam patrí aj legislatíva v oblasti cezhraničného doručovania balíkov, o ktorej bude plénum hlasovať v marci, a právna úprava posilňujúca ochranu spotrebiteľov, ktorú EP schválil v novembri 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices