ZITNANSKA
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Striedanie letného a zimného času treba zrušiť

Poslanci vo štvrtok prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzvali na dôsledné prehodnotenie striedania letného a zimného času v EÚ, ktoré by mohlo viesť k jeho zrušeniu. 

Uznesenie si všíma negatívny postoj časti verejnosti k marcovému a októbrovému striedaniu letného a zimného času, ktorý sa prejavil aj prostredníctvom občianskych iniciatív. Žiadna z početných vedeckých štúdií nedospela k definitívnym záverom, poukázali však na negatívne účinky striedania času na ľudské zdravie, všíma si schválený text.

Poslanci preto pomerom hlasov 384 (za): 153 (proti): 12 (zdržalo sa hlasovania) vyzvali Európsku komisiu, aby dôkladne prehodnotila znenie smernice o úprave letného času a v prípade potreby predložila návrh na jej revíziu.

Parlament však zároveň zdôraznil, že Únia si musí zachovať jednotný časový režim. Rozhodnutie o zrušení či zachovaní striedania letného a zimného času sa teda musí podľa poslancov vzťahovať na všetky členské štáty EÚ.

Jarnú a jesennú zmenu času v EÚ aktuálne zosúlaďuje smernica o úprave letného času z roku 2001. Smernica stanovuje deň a čas, kedy sa začína a končí obdobie letného času v celej Únii. Cieľom harmonizácie bolo zefektívniť fungovanie vnútorného trhu EÚ.

Reakcie slovenských poslancov 

„Dúfam, že nezmyselné striedanie letného a zimného času sa už čoskoro stane minulosťou. Dnes to už nikomu neprospieva ani neprináša úspory, ale naopak škodí to zdraviu ľudí a dokonca aj celej ekonomike,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

„Úspora energie plynúca zo striedania času je dnes už len symbolická. Naopak, okrem ľudského zdravia škodí napríklad sektoru dopravy. Správu som podporil, keďže striedanie času považujem skôr za historický prežitok obťažujúci spoločnosť. Preferoval by som zavedenie celoročného letného času,‟ uviedol poslanec Richard Sulík (ECR, SK).

„Som za zrušenie striedania času. Nielenže sa nepotvrdili ekonomické benefity posúvania ručičiek, mnohé štúdie hovoria o negatívnom dopadne na zdravie. Verím, že sa Komisia bude návrhom v blízkej budúcnosti zaoberať a spoločne s Radou konečne vyriešia tento problém,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices