Corina Cretu
Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu na Svetovom fóre miest v Malajzii. PHOTO: © European Union.

EÚ chce prispieť k novej podobe miest zajtrajška

Komisia na Svetovom fóre miest Malajzii bilancovala úspechy dosiahnuté pri plnení troch záväzkov, na ktorých sa EÚ spolu so svojimi partnermi dohodla pred 15 mesiacmi.

V prípade spomínaných troch záväzkov predstavených v októbri 2016 na konferencii OSN Habitat III sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok pri využívaní potenciálu rýchlej urbanizácie. Vďaka tomu dnes prekvitá spolupráca medzi mestami na rôznych kontinentoch a prijímajú sa dôležité kroky na vytvorenie jednotnej definície miest platnej na celosvetovej úrovni. EÚ pritom pokračuje v realizácii svojej mestskej agendy pre EÚ a ide tak príkladom svetu pri udržateľnom rozvoji miest.

V prejave na Svetovom fóre miest v Malajzii komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu v tejto súvislosti uviedla: „Podobne ako v prípade boja proti zmene klímy je EÚ pripravená slúžiť celému svetu ako príklad čistých, bezpečných a prosperujúcich miest. Európa spolu so svojimi partnermi usilovne pracuje na splnení týchto troch záväzkov, ktoré prispejú k novej podobe miest zajtrajška.“

Spomínané tri záväzky prispievajú k realizácii cieľov programu udržateľného rozvoja do roku 2030 a Parížskej dohody. Tvoria súčasť novej mestskej agendy, ktorá bola predstavená pred 15 mesiacmi. Každý zo spomínaných záväzkov má isté zameranie, predpokladané ciele a výsledky. Toto sa podarilo dosiahnuť od konca roku 2016:

Záväzok napĺňať novú mestskú agendu prostredníctvom mestskej agendy pre EÚ

V rámci mestskej agendy pre EÚ už boli vypracované 3 z 12 plánov: plán týkajúci sa riešenia problému mestskej chudoby, plán integrácie migrantov a plán kvality ovzdušia. Ich súčasťou sú politické odporúčania, osvedčené postupy a projekty použiteľné tak v EÚ, ako aj vo svete. Očakáva sa, že všetky akčné plány sa podarí naplniť do konca roku 2018.

Okrem tematických akčných plánov môže byť inšpiráciou pre reformy v správe svetových miest i samotná metodika mestskej agendy pre EÚ. Vďaka nej môžu do procesu budovania integrovaného a vyrovnaného prístupu k udržateľnému rozvoju miest vstupovať mestá, podniky, medzivládne organizácie a zástupcovia členských štátov a inštitúcií EÚ rovnakým dielom.

Záväzok dospieť ku globálnej, spoločnej definícii miest

Na uľahčenie monitorovania, porovnávania či prijímania politických rozhodnutí je dôležité prijať spoločnú definíciu miest, ktorá by platila na celom svete. EÚ už na tejto definícii spolupracuje s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo OSN (FAO), Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetovou bankou a má ju v úmysle predstaviť na zasadnutí OSN v marci 2019.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o novom rámci správy hospodárskych záležitostí

Komisii sa doposiaľ podarilo získať odhady úrovní urbanizácie v jednotlivých krajinách sveta a umožniť slobodný prístup k týmto údajom na uľahčenie porovnania definícií medzi krajinami. Pri príležitosti Svetového fóra miest Komisia prostredníctvom svojho Spoločného výskumného centra sprístupní globálnu databázu mestských centier, ktorá obsahuje údaje z 10 000 mestských centier roztrúsených po celom svete. Ide o dosiaľ najväčší a najucelenejší dostupný súbor údajov o mestách.

Zároveň prebieha v 20 krajinách prieskum, ktorého cieľom je získať spätnú väzbu na spomínanú spoločnú definíciu. V 12 krajinách boli spustené pilotné projekty na porovnanie spoločnej definície s tými národnými a posúdenie vzájomných rozdielov. Počas roku 2018 bude Komisia so svojimi partnermi spolupracovať na vytvorení online nástroja, ktorý by jednotlivým krajinám pomohol s overovaním takejto definície na ich území.

Záväzok zlepšiť spoluprácu medzi mestami v oblasti udržateľného rozvoja miest

Program EÚ v oblasti medzinárodnej spolupráce miest (International Urban Cooperation programme – IUC) bol spustený v roku 2016 na podporu tohto záväzku a rozvoja vzájomnej spolupráce medzi mestami vo svete.

V súčasnosti je v rámci tohto programu vytvorených 35 dvojíc zo 70 miest (35 z EÚ a 35 mimo EÚ). Patria k nim nemecký Frankfurt a japonská Jokohama, talianska Bologna a americký Austin či portugalská Almada s brazílskym Belo Horizonte. V rámci všetkých partnerstiev sa vypracúvajú miestne akčné plány spoločných mestských priorít, ako sú voda, doprava alebo zdravotníctvo a dochádza k vzájomnej výmene poznatkov a osvedčených postupov na dosiahnutie spoločných cieľov.

Na Svetovom fóre miest odznela nová výzva vytvoriť najmenej 25 nových dvojíc. Mestá sa do nej môžu zapojiť online do 9. marca.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices