nevidiaci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ schválila ratifikáciu Marrákešskej zmluvy

Rada prijala rozhodnutie, ktorým schválila uzavretie Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

„Rozhodnutie umožní EÚ ratifikovať Marrákešskú zmluvu od leta budúceho roka. Je to pre EÚ veľmi dôležitý krok, pretože táto zmluva nám pomôže prekonať diskriminačné prekážky pri prístupe osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom,“ uviedol Boil Banov, bulharský minister kultúry.

V Marrákešskej zmluve sa stanovuje súbor medzinárodných pravidiel, ktorými sa zabezpečujú obmedzenia alebo výnimky z pravidiel v oblasti autorského práva v prospech ľudí, ktorí sú nevidiaci, zrakovo postihnutí alebo postihnutí inou poruchou čítania.

Umožňuje sa ňou aj cezhraničná výmena kópií zverejnených diel, ktoré boli vyhotovené v prístupnom formáte.

Osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, naďalej čelia mnohým prekážkam, pokiaľ ide o prístup ku knihám a iným tlačeným materiálom. Na medzinárodnej úrovni sa uznala potreba zvýšenia počtu diel a iných chránených materiálov dostupných v prístupných formátoch, akými sú Braillovo písmo, audioknihy a tlač s veľkým písmom.

Viac..  Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Rada 13. septembra 2017 prijala vykonávacie právne predpisy s cieľom zaviesť do práva EÚ novú povinnú výnimku z pravidiel v oblasti autorského práva v súlade s Marrákešskou zmluvou. Oprávnené osoby a organizácie tak budú môcť rozmnožovať diela v prístupných formátoch a šíriť ich v rámci celej EÚ a v tretích krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami uvedenej zmluvy.

Zmluva nadobudla platnosť 30. septembra 2016 a je súčasťou súboru zmlúv v oblasti autorského práva, ktorý spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO). Zahŕňa kultúrne a humanitárne aspekty, ako aj aspekty sociálneho rozvoja.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices