obrana, vojaci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky obranný fond podporí ďalší rad výskumných projektov

Fond, ktorý založil v júni 2017 predseda Komisie Juncker, má pomáhať spoluvytvárať silný obranný priemysel EÚ. Vďaka jeho činnosti sa stimuluje obranná spôsobilosť a nadväzujú sa nové cezhraničné partnerstvá.

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, uviedla: „Európsky obranný fond má zásadný význam pre užšiu spoluprácu medzi spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti obrany a vojenskými zložkami v Európskej únii a na zabezpečenie strategickej autonómie Európy. Koncepcia spolupráce na celoeurópskych výskumných projektoch v oblasti obrany, ktoré fond podporuje, má zabezpečiť vedúce postavenie Európy v oblasti technológií, položiť základy budúcej obrannej spôsobilosti a podporovať inovačný a konkurencieschopný európsky obranný priemysel.“

Projekt Ocean2020 slúži na podporu námorného dozoru a operácií na izoláciu námorného priestoru a pre ich potreby zaradí do operácií flotily dróny a ponorky bez posádky. Získané informácie sa prepoja s tradičnými systémami, aby si vojenskí velitelia vytvorili celkový prehľad o vývoji situácie.

Projekt uskutoční konzorcium združujúce 42 partnerov z 15 krajín EÚ pod vedením spoločnosti Leonardo S.p.A. Podporí ho grant vo výške približne 35 miliónov EUR. V roku 2019 sa v rámci projektu vykonajú dve predvádzacie akcie v reálnych podmienkach, jedna v Pobaltí pod vedením švédskeho námorníctva a druhá v Stredomorí pod vedením talianskeho námorníctva.

Granty vo výške jeden milión až tri milióny eur sa poskytli aj trom ďalším projektom, ktoré majú za cieľ zlepšiť výstroj vojakov:

  • Projekt ACAMSII vyvinie adaptabilnú kamufláž, ktorá bude vojakov chrániť pred snímačmi pôsobiacimi v niekoľkých vlnových dĺžkach.
  • Gossra zdokonalí kompatibilitu komplexných systémových prvkov (napr. snímačov alebo digitálnych ochranných okuliarov), ktoré vojaci používajú.
  • Vestlife sa snaží vyvinúť ultraľahký nepriestrelný ochranný výstroj pre vojakov po výsadku.

Príslušné dohody o grante pre tieto projekty sa podpíšu v nadchádzajúcich týždňoch.

Oznámenie o podpore pre tieto výskumné projekty v oblasti obrany prichádza práve v prvý deň konania výročnej konferencie o bezpečnosti v Mníchove, na ktorej predseda Juncker predstaví ďalšie kroky na podporu silnejšej Európy v oblasti bezpečnosti obrany. Na konferencii sa zúčastní spolu s podpredsedom Fransom Timmermansom, komisárom Johannesom Hahnom, komisárkou Elżbietou Bieńkowskou a komisárom Julianom Kingom.

Súvislosti

V rámci výskumnej zložky Európskeho obranného fondu sa 90 miliónov EUR pridelí na výskumné granty v oblasti obrany, ktoré budú v plnej výške financované priamo z rozpočtu EÚ (2017–2019). Projekty, ktoré sa budú financovať, sa vybrali v prvom kole výzvy na prekladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany, ktoré sa konalo v roku 2017. V decembri 2017 sa podpísala prvá dohoda o grante s konzorciom PYTHIA. Cieľom tohto projektu je identifikovať hlavné trendy v rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí inovačných obranných technológií.

Komisia takisto onedlho prijme pracovný program pre výskum v oblasti obrany na rok 2018 a požiada Európsku obrannú agentúru, aby vyhlásila nové výzvy na predkladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany. Budú zamerané na technológie elektronického dizajnu pre obranné aplikácie a európsky vysokovýkonný laserový efektor. Ďalší balík grantov na výskum v oblasti obrany sa podpíše do konca roka 2018.

Viac..  Členské krajiny o tri roky predĺžili globálny režim sankcií EÚ

Ako oznámila v júni 2017, Komisia predloží návrh, aby sa po roku 2020 zriadil európsky obranný fond s ročným príspevkom 1,5 mld. EUR na podporu obrannej spôsobilosti, z ktorých by sa vyčlenil ročný rozpočet vo výške odhadom 500 miliónov EUR na výskum v oblasti obrany, čím sa z EÚ stane jeden z najväčších investorov do tohto výskumu v Európe.

Ďalšie informácie o projektoch

Cieľom projektu Ocean 2020: je zvýšiť situačné povedomie v námornej oblasti pomocou systémov s obsluhou aj bez obsluhy a vytvoriť celkový prehľad o situácii z mnohých rôznych vstupných údajov. Zapojili sa doňho ministerstvá obrany Estónska, Francúzska, Grécka, Talianska, Litvy, Holandska, Portugalska, Španielska, Švédska a Spojeného kráľovstva. Partnermi z odvetvia priemyslu sú: Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/CTM Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri a Qinetiq. K výskumným centrám patria Fraunhofer, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE NATO) a taliansky Istituto Affari Internazionali (IAI).

Projekt ACAMSII: vyvinie adaptabilnú kamufláž pre vojakov, ktorá ich bude chrániť pred snímačmi pôsobiacimi v niekoľkých vlnových dĺžkach. Zapojili sa doňho partneri z Francúzska, Nemecka, Litvy, Holandska, Portugalska a Švédska. Zúčastnené spoločnosti pôsobia v textilnom odvetví, odvetví letectva a obranných systémových integrátorov: CITEVE, Damel a Safran. K výskumným centrám patria švédsky inštitút Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fraunhofer, a Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

GOSSRA: tento projekt má zabezpečiť súčinnosť komplexným systémových prvkov, ktoré vojaci nosia. Vojaci sú vybavení viacerými zariadeniami, ktoré musia fungovať kompatibilne. Cieľom projektu je vytvoriť metodiku na určenie toho, ako sa jednotlivé prvky prepájajú, vďaka čomu bude ľahšie vyvinúť nové zariadenia, ktoré dokážu spolupracovať s existujúcim vybavením. Projekt budú vykonávať partneri z Nemecka, Talianska, Holandska, Poľska, Portugalska, zo Španielska a zo Švédska. Zapojili sa spoločnosti Rheinmetall, Indra, GMV aerospace and defence, Leonardo, Larimart a Saab; malé a stredné podniky Tekever a iTTi a výskumný ústav Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Vestlife: cieľom tohto projektu je vyvinúť ochranný odev pre vojakov. Bude sa usilovať vytvoriť odev, ktorý bude účinný z obranného hľadiska, ale zároveň ľahší, pružnejší a pohodlnejší. Zapojili sa partneri z Fínska, Talianska, Holandska, Portugalska a Španielskaspoločne so spoločnosťami CITEVE a FY composites a výskumnými ústavmi AITEX a TECNALIA. Na projekte sa zúčastňujú aj dva malé a stredné podniky BRAPA a Petroceramics.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices