Porozanov, Hogan
Predseda Rady EÚ Rumen Porožanov a eurokomisár Phil Hogan. PHOTO: © European Union.

Výrobcovia cukru, ktorí platili nadmerné odvody, budú odškodnení

Rada EÚ rozhodla o prepočítaní odvodov z produkcie cukru za roky 1999/2000 a 2000/2001. Cieľom prijatého nariadenia je vykonanie rozsudku Súdneho dvora z februára 2017, ktorý rozhodol, že odvody z produkcie cukru za obdobie 1999 – 2001 boli nesprávne vypočítané, čo spôsobilo nadmerné výdavky pre výrobcov cukru.

„S radosťou oznamujem, že dnešné rozhodnutie nám umožňuje napraviť chyby minulosti a zabezpečiť, aby boli výrobcovia cukru, ktorí platili nadmerné odvody, odškodnení,“ vyhlásil Rumen Porožanov, minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Bulharska a predseda Rady.

S cieľom vykonať rozsudok Súdneho dvora sa v nariadení prijatom Radou stanovuje, že výrobcovia cukru a pestovatelia cukrovej repy majú byť odškodnení za nadmerné odvody zaplatené v období 1999 – 2001.

Celkový vplyv na rozpočet EÚ sa vypočítal na 195,3 milióna EUR, z čoho 93,1 milióna EUR je určených na odvody a 102,2 milióna EUR je určených na odhadované náklady na úroky.

Kontext a ďalšie kroky

Spoločná organizácia trhov (SOT) v sektore cukru vznikla v roku 1968 s cieľom zabezpečiť spravodlivý príjem pre výrobcov EÚ a samozásobovanie trhu EÚ a odvtedy sa pravidelne obnovuje. S cieľom podporiť európskych pestovateľov a výrobcov sa v sektore cukru pôvodne uplatňovala podpora cien a výrobné kvóty, ktoré prestali platiť 30. septembra 2017.

Viac..  M. Beňová: Oprava výrobku musí priniesť výhodu v podobe úspory peňazí

Odvody z produkcie cukru boli prepojené s režimom kvót na cukor. Podľa pravidiel SOT museli výrobcovia prekračujúci svoje kvóty odviesť poplatok za toto nadbytočné množstvo. Tieto odvody sa následne prevádzali do rozpočtu EÚ.

Prijaté nariadenie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení a uplatňuje sa od:

  • 13. októbra 2000, pokiaľ ide o hospodársky rok 1999/2000
  • 12. októbra 2001, pokiaľ ide o hospodársky rok 2000/2001

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices