utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

PREHĽAD: Pozrite si nové údaje o príchodoch migrantov do Talianska

od 1. januára do 16. februára prišlo do Talianska cez more 4 731 migrantov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 predstavuje pokles o 49,93% (a o 22% v porovnaní s rokom 2016).

Národnosti migrantov

Medzi najčastejšie uvádzanými národnosťami boli eritrejská, tuniská, pakistanská, nigérijska a líbyjská (z poslednej uvedenej o 60% viac).

Väčší nárast počtu Eritrejčanov, ako sa zdá, je zapríčinený dĺžkou ich pobytu v Líbyi (dlhšie ako 1 rok). Najviac uvádzaným dôvodom odchodu z ich krajiny býva povinná vojenská služba v Eritrei.

Čo sa týka nárastu počtu Tunisanov sa zdá, že je zapríčinený najmä zložitou hospodárskou situáciou a korupciou miestnej pobrežnej hliadky.

Pakistanci môžu zase legálne priletieť do Líbye a odtiaľ sa presúvajú do Talianska s pomocou pašerákov.

Počet migrantov z Líbye stúpa (2018: 233, 2017: 25), čo je zapríčinené nestálymi miestnymi podmienkami v oblasti bezpečnosti. Najväčší počet rodín migrantov z Líbye je z Tripolisu.

Líbya ostáva najčastejšou krajinou odchodu (75% z celkového počtu), ale počet osôb, ktoré v krajine nalodili, sa v porovnaní s tými, ktorí talianske pobrežie dosiahli, znížil o 21%.

Služby  “SEARCH A RESCUE” (SAR)

39% služieb v rámci SAR uskutočnili mimovládne organizácie, ďalej talianske námorné a pobrežné plavidlá a jednotky Eunavfor.

Nárast zaznamenali taktiež služby SAR, ktoré uskutočnila Lýbijská pobrežná stráž, podporovaná opatreniami v oblasti stavebníctva, ktoré ponúklo Taliansko. Podľa údajov IOM, Lýbijská pobrežná hliadka zachránila na mori do 22. januára 2 046 osôb.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Podľa údajov rovnakej organizácie, v Stredozemnom mori do 16. februára zomrelo 625 osôb.

Dobrovoľné repatriácie

Do 13. februára poskytla IOM svoje služby spojené s repatriáciou z Líbye do krajiny pôvodu 2 163 migrantom (najmä do Nigérie, Nigeru a Gambie). Od roku 2017 IOM repatriovala celkovo 21 000 osôb (8 400 osôb od novembra minulého roka, kedy sa v Abidjane konal Summit EU-AU).

Žiadatelia o vízum 

Od 1. januára do 9. februára bolo v Taliansku podaných 9 119 žiadostí o medzinárodnú ochranu, z ktorých bola táto uznaná v 39% (štatút utečenca: 7%, doplnková ochrana: 5%, humanitárna ochrana/povolenie na pobyt: 27%).

Vyhodnotených bolo takmer 800 žiadostí maloletých migrantov bez sprievodu, z ktorých bolo v 77% udelená medzinárodná ochrana (štatút utečenca: 5%, doplnková ochrana: 2%, humanitárna ochrana/povolenie na pobyt: 70% žiadateľov).

O dac

Odporúčame pozrieť

migranti

Komisia predkladá akčný plán EÚ pre trasu cez východné Stredozemie

Európska komisia predložila akčný plán EÚ pre východné Stredozemie, ktorý obsahuje cielené operačné opatrenia zamerané …

Consent choices