Mikolasik
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: Mária Jakušová.

Miroslav Mikolášik: Ratifikáciou Istanbulského dohovoru sa uzná rodová ideológia

Vyzývanie na ratifikáciu Istanbulského dohovoru je zo strany Európskeho parlamentu (EP) prekročenie právomocí a zásah do vnútorných vecí členských štátov. V súvislosti so správou o základných právach v EÚ, o ktorej bude EP hlasovať tento týždeň, to vyhlásil europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH). Správa podľa neho zneužíva tému na ideologický nátlak na verejnú mienku a presadzovanie absurdného sociálneho inžinierstva. 

Do pléna prichádza ďalší dokument, ktorý vnáša prax rodovej identity v rozpore s existujúcou právnou úpravou“, uviedol Mikolášik. Poukazuje tým na problematický článok 70 v „Správe o situácii v oblasti základných práv v EÚ v roku 2016“, ktorý „víta skutočnosť, že všetky štáty podpísali Istanbulský dohovor a že k nemu pristúpila Európska únia a vyzýva členské štáty, ktoré ešte dohovor neratifikovali, aby to urobili“. Ratifikáciou by sa Slovensko ako zmluvná strana podľa článku 6 definitívne zaviazalo „začleniť rodovú perspektívu do implementácie a vyhodnocovania vplyvu ustanovení tohto Dohovoru.“

Bojovať proti násiliu páchanému na ženách je podľa Mikolášika jednoznačná povinnosť, ale dá sa to efektívne aj inak než obetovaním iných základných hodnôt a akceptovaním právnych formulácií, ktoré sú nezlučiteľné s našim právnym systémom, na ktorý máme ako zvrchovaný a demokratický štát nárok. Určité časti súčasného znenia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu (Istanbulského dohovoru) podľa neho nie sú v súlade so základnými hodnotami, na ktorých stojí náš právny systém.

Viac..  EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

,,Je poľutovaniahodné, že zástancovia rodovej ideológie si zobrali za rukojemníka práve tento dohovor, ktorý bojuje proti násiliu voči ženám“, dodal Mikolášik. Európsky parlament bude o správe hlasovať vo štvrtok 1. marca.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices