kldr
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ posilnila reštriktívne opatrenia voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

Rada dokončila transpozíciu opatrení zavedených najnovšou rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2397 (2017) do právnych predpisov EÚ, čím posilnila reštriktívne opatrenia voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR).

Opatrenia, ktoré boli transponované, zahŕňajú:

  • rozšírenie zákazu vývozu do KĽDR na všetky rafinované ropné produkty znížením množstva barelov, ktoré sa môžu vyviezť, z 2 miliónov barelov na 500 000 barelov za rok;
  • zákaz dovozu potravín a poľnohospodárskych výrobkovstrojov, elektrických zariadení, zeminy, kameňa a dreva z KĽDR;
  • zákaz vývozu všetkých priemyselných strojovdopravných vozidiel do KĽDR a rozšírenie tohto zákazu na všetko železo, oceľ a iné kovy;
  • ďalšie námorné reštriktívne opatrenia voči plavidlám, pri ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sú zapojené do porušovania sankcií OSN;
  • požiadavka repatriácie všetkých pracovníkov KĽDR v zahraničí do 24 mesiacov v súlade s platným vnútroštátnym a medzinárodným právom.

Úplný zákaz vývozu ropy stanovený v rezolúcii č. 2397 (2017) sa v EÚ zaviedol už 16. októbra 2017.

Prijatím opatrení Bezpečnostná rada OSN vo svojej rezolúcii č. 2397 (2017) potvrdila, že šírenie jadrových, chemických a biologických zbraní, ako aj ich nosičov, predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. EÚ opakovane vyjadrila očakávanie, že KĽDR sa zapojí do dôveryhodného a zmysluplného dialógu s cieľom dosiahnuť úplnú, overiteľnú a nezvratnú denuklearizáciu Kórejského polostrova.

V právnych aktoch, ktoré Rada prijala, sa zohľadňuje aj to, že na zoznam OSN sa teraz zaradili aj 3 osoby a jeden subjekt, ktorých samostatne označila EÚ. Reštriktívne opatrenia voči KĽDR sa vzťahujú na 79 osôb a 54 subjektov označených OSN a 55 osôb a 9 subjektov označených samostatne EÚ.

Viac..  Europoslanci priznávajú, že európske peniaze v Palestíne skončili v rukách Hamasu

Ďalšie doplnenia zoznamu uložené rezolúciou BR OSN č. 2397 (2017) boli transponované do právnych predpisov EÚ 8. januára 2018. EÚ 22. januára 2018 doplnila do svojho zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie, ďalších 17 osôb.

EÚ vykonáva všetky rezolúcie BR OSN prijaté v reakcii na programy KĽDR v jadrovej oblasti a v oblasti jadrových zbraní, iných zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet, a snaží sa zabezpečiť ich účinné vykonávanie vo všetkých členských štátoch OSN. EÚ okrem toho uložila autonómne reštriktívne opatrenia voči KĽDR, ktorými sa dopĺňa a posilňuje sankčný režim OSN.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices