europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Mikolášik: Bojovať proti násiliu na ženách je naša povinnosť, ale dá sa aj inak než obetovaním iných základných hodnôt

Väčšina rečníkov z radov poslancov vyzvala v pondelok členské štáty EÚ, ktoré dosiaľ neratifikovali Istanbulský dohovor, aby tak urobili čo najskôr.

K dnešnému dňu ratifikovalo Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy tiež ako Istanbulský dohovor, iba sedemnásť členských štátov EÚ. Ide o Belgicko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Slovensko a desať ďalších členských štátov – Bulharsko, Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko a Spojené kráľovstvo, dohovor dosiaľ neratifikovali.

Väčšina poslancov, ktorí sa zúčastnili rozpravy s podpredsedom Európskej komisie Andrusom Ansipom, vyjadrila ľútosť nad tým, že tieto členské štáty nevnímajú Istanbulský dohovor ako najlepší nástroj boja proti násiliu na ženách, ktorý je aktuálne k dispozícii. Neochota niektorých krajín EÚ pristúpiť k ratifikácii dohovoru vyplýva podľa nich z mylných predstáv a zavádzajúcich argumentov týkajúcich sa použitia slova rod (gender) v jeho texte. Európsku komisiu a Radu (ministrov) EÚ preto vyzvali na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré by viedli k čo najskoršej ratifikácii dohovoru zostávajúcimi členskými štátmi.

Časť poslancov je však presvedčená, že text dohovoru a jeho definícia rodu sú ovplyvnené ideologickými nánosmi, voči ktorým sa tvrdo ohradili. Únia podľa nich nemá v tejto veci právomoc a mala by rešpektovať vnútorné usporiadanie spoločnosti v každej krajine.

Komisár Ansip pripomenul, že cieľom dohovoru je predchádzanie násiliu na ženách, a to bez akéhokoľvek skrytého zámeru. Vyjadril tiež nádej, že členské štáty, ktoré dosiaľ váhajú ohľadom ratifikácie dohovoru, zvážia jeho základný cieľ: podporu žien, ktoré sa stali obeťami násilia.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Reakcie slovenských poslancov

„Ratifikáciou Istanbulského dohovoru by sa Slovensko zaviazalo začleniť rodovú perspektívu do implementácie a vyhodnocovania vplyvu ustanovení tohto dohovoru. Bojovať proti násiliu páchanému na ženách je jednoznačná povinnosť, ale dá sa to efektívne aj inak než obetovaním iných základných hodnôt,‟ uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

„Akékoľvek násilie je potrebné odsúdiť a tvrdo trestať. Na to však nie je potrebné prijímať kontroverzné medzinárodné dohody, ktoré vykazujú prvky zasahovania do vnútorných záležitostí členských štátov. Otázky rodovej rovnosti v takomto dokumente nemajú čo hľadať a každá krajina si ich musí vyriešiť sama,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Istanbulský dohovor je najkomplexnejšou medzinárodnou dohodou v oblasti boja proti násiliu na ženách. Rada Európy ho prijala v roku 2011, do platnosti vstúpil v auguste 2014 a Európska únia ho podpísala v júni 2017.

Z údajov Európskej komisie vyplýva, že každá tretia žena bola od svojich 15 rokov v EÚ obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia. Viac ako polovica žien v EÚ zažila sexuálne obťažovanie a každá dvadsiata žena bola znásilnená.

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Demokratický svet sa musí spojiť na obranu Taiwanu

Čína začala vojenské manévre v okolí Taiwanu. Čínska armáda hovorí o cvičení, ktoré má otestovať …

Consent choices