matecna
Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva SR. PHOTO: European Union

Gabriela Matečná rokovala s eurokomisárom o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020

  • Dovŕšenie procesu plnej konvergencie priamych platieb
  • Rozhodnutie o stropovaní platieb by malo byť ponechané na členské štáty EÚ
  • Podpora by mala byť zacielená na aktívnych poľnohospodárov

Brusel, – Vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná rokovala s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philom Hoganom. Hlavnou téma bola budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Európskej únie po roku 2020.

Počas bilaterálneho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 15.3.2018 na pôde Európskej komisie, Gabriela Matečná zdôraznila priority Slovenka týkajúce sa budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. „Naším  hlavným záujmom je zabezpečiť spravodlivé podmienky pre všetkých farmárov v EÚ“ uviedla Matečná. „Súčasná úroveň priamych platieb poskytovaných z rozpočtu únie sa pre jednotlivé členské štáty líši, čím sú krajiny s výškou priamych platieb na hektár pod úrovňou priemeru EÚ značne znevýhodnené. Dorovnanie rozdielov, a to prostredníctvom mechanizmu urýchlenej konvergencie, je pre nás jednou z prioritných otázok.“ Spravodlivé financovanie je základným predpokladom pre posilnenie konkurencieschopnosti fariem, podporu lokálnej produkcie, znižovanie environmentálnych záťaží a celkovému posilneniu vnútorného trhu.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas rokovania otvorila aj otázku stropovania.  V Oznámení o budúcnosti poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré načrtáva víziu Komisie o smerovaní SPP po roku 2020, je stropovanie uvedené ako jedna z možností pre lepšie zacielenie priamych platieb. Práve pre Slovensko, kde z hľadiska štruktúry prevládajú veľké farmy, by prípadné stropovanie malo negatívne dopady na farmárov ako aj na celý poľnohospodársky sektor v krajine. Zavedenie takéhoto opatrenia by viedlo k deleniu fariem a brzdilo  ich rozvoj. G. Matečná zdôraznila, že vzhľadom na rôznorodú veľkostnú štruktúru poľnohospodárskych podnikov v EÚ je potrebné zabezpečiť rovnocenný prístup k priamym platbám pre všetky typy fariem. „V prípade stropovania, by malo byť  rozhodnutie o jeho zavedení a nastavenie parametrov takéhoto opatrenia  ponechané na členské štáty. Tak  sa zabezpečí, že národné špecifiká budú pri nastavovaní politiky adekvátne zohľadnené.“

S eurokomisárom sa zhodli, že podpora by mala byť zacielená na aktívnych poľnohospodárov. Budúca politika by mala byť nastavená tak, aby európske poľnohospodárstvo aj naďalej zaisťovalo kvalitné potraviny pre všetkých európskych občanov, prispievalo k rozvoju vidieckych oblastí a zároveň napĺňalo ciele v oblasti ochrany životného prostredia a klímy.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Diskusie k SPP po roku 2020 sú už v plnom prúde. Momentálne je však  najočakávanejším dokumentom návrh podoby viacročného finančného rámca, ktorý by mal byť predložený už začiatkom mája. Následne, Komisia v priebehu leta predstaví legislatívne návrhy pre poľnohospodársku politiku.

O red

Odporúčame pozrieť

zavlazovanie

Audítori EÚ posúdia vplyv poľnohospodárskej politiky na udržateľné využívanie vody

Keďže poľnohospodári sú hlavnými spotrebiteľmi sladkej vody, Európsky dvor audítorov sa rozhodol posúdiť vplyv poľnohospodárskej …

Consent choices