supermarket
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Dvojaká kvalita potravín: Európsky parlament ju rieši aj vďaka Slovensku

 Na pôde Európskeho parlamentu minulý týždeň začala diskusia k dvojakej kvalite výrobkov. K téme zasadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. O finálnej podobe dokumentu by mal rozhodnúť europarlament v septembri.

„Výsledky rôznych testov vykonaných vo viacerých členských štátoch potvrdili, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v rovnakom obale existujú rozdiely. Oznámené prípady sa netýkajú len potravinárskych výrobkov, ale aj nepotravinárskych výrobkov vrátane čistiacich prostriedkov, kozmetiky, toaletných potrieb a výrobkov určených pre dojčatá,“ konštatuje sa v navrhovanej správe Európskeho parlamentu. Správa upozorňuje na to, že otázka dvojakej kvality priamo súvisí s podstatou fungovania jednotného trhu a s dôverou spotrebiteľa, a preto si vyžaduje riešenie na úrovni Únie.

Jedným z konkrétnych návrhov je, aby sa pridali takéto zavadzajúce a klamlivé praktiky do zoznamu nekalých obchodných praktík, čo by viedlo k väčšej právnej istote. Postihovaní by však nemali byť len výrobcovia potravín, ale aj producenti iných druhov výrobkov. Boj proti dvojakej kvalite si bude vyžadovať intenzívnu spoluprácu členských štátov. V apríli plánuje Európska komisia predstaviť dlho očakávanú spoločnú metodiku testovania produktov pre celú úniu. Na jej základe krajiny, ktoré o to požiadajú, môžu vykonať nové testovanie produktov, ktoré už bude zastrešovať Európska komisia. Prvé výsledky testov by mohli byť známe koncom tohto roka.

Pre slovenský agrorezort je táto téma od nástupu ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej jednou z hlavných priorít. Po viac ako roku, kedy Slovensko prezentovalo prvé výsledky testov, sa vnímanie tohto problému na európskej pôde zmenilo. „Počas celého minulého roka sme neustále pripomínali, že na jednotnom trhu je neprípustné, aby sa naši občania cítili ako spotrebitelia druhej kategórie. O to viac ma teší, že táto téma sa dostala aj na pôdu Európskeho parlamentu,“ uviedla ministerka G. Matečná.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Skalický trdelník si už nebude môcť hocikto privlastňovať, vznikne európsky register

Viaceré testy uskutočnené v rôznych členských štátoch vrátane Slovenska odhalili, že na trhu EÚ sú dostupné výrobky, ktoré síce na prvý pohľad pôsobia rovnako, ale v závislosti od krajiny nákupu majú preukázateľne odlišné zloženie. Slovensko vykonalo už dve série testov na dvojakú kvalitu potravín, pričom oba testy približne v polovici prípadov potvrdili existenciu dvojakej kvality potravín. České ministerstvo poľnohospodárstva prinieslo minulý rok znepokojujúce výsledky testovania pracích práškov. Porovnanie ukázalo, že prášok z Nemecka a Rakúska obsahuje viac aktívnych látok než ten, ktorý pristáva v českých, maďarských a aj slovenských obchodoch.

„Oceňujem, že viaceré firmy po našom tlaku začali v rámci jednotného európskeho trhu zjednocovať receptúry. Slovenskí spotrebitelia, rovnako ako spotrebitelia v ďalších krajinách Európskej únie majú právo na rovnakú kvalitu potravín predávaných pod rovnakou značkou. Nadnárodné firmy musia v rámci EÚ dodržiavať deklarovanú kvalitu a nesmú dodávať na trhy niektorých členských krajín výrobky nižšej kvality,“ dodala Gabriela Matečná.

K správe Európskeho parlamentu o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu môžu poslanci dávať pripomienky do 17. apríla. Následne bude o správe v prvom kole hlasovať Výbor pre vnútorný trh. Definitívne hlasovanie by sa malo uskutočniť na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu v septembri.

O dac

Odporúčame pozrieť

Nástroj technickej podpory: Komisia pomáha Slovensku lepšie využívať kohézne fondy

Komisia aktuálne v Bratislave spustila projekt, ktorý pomáha Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. Projekt …

Consent choices