odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komunálny odpad: Ako s ním hospodária Európania?

Hoci komunálny odpad predstavuje iba jednu desatinu z celkového objemu 2,5 miliardy ton odpadu vyprodukovaného v EÚ ročne, je veľmi viditeľný. Keďže pozostáva z rozličných látok, v prírode sa nerozkladá, alebo len veľmi ťažko.  

Odpad v Európe

V rokoch 200 až 2016 klesla produkcia komunálneho odpadu v EÚ na obyvateľa v priemere o 7%. Napriek tomu môžeme v rôznych členských krajinách sledovať rôzne trendy: produkcia odpadu sa zvýšila napríklad v Dánsku, Nemecku a Grécku, zatiaľ čo v Bulharsku, Španielsku a Maďarsku sa znížila. V absolútnych číslach na osobu produkujú najviac odpadu Dáni a Malťania, najmenej Rumuni, Poliaci, Česi a Slováci.  Bohatšie štáty majú tendenciu produkovať viac odpadu v priemere na obyvateľa, ku vyšším číslam ale prispieva aj turizmus napríklad na Cypre či Malte.

Podľa Eurostatu sa produkcia odpadu na Slovensku od roku 2005 (273 kg na obyvateľa) zvýšila o viac ako 70kg v roku 2016 (348kg na obyvateľa).

Ako sa s odpadom nakladá v jednotlivých krajinách EÚ 

Najlepším riešením pre životné prostredie je zabrániť samotnému vzniku odpadu. Každý produkt, ktorý spotrebujeme, sa skôr či neskôr stane odpadom, ktorý treba zlikvidovať. Najlepšími možnými riešeniami sú prevencia a opätovné použitie, nasleduje recyklácia (vrátane kompostovania) ďalšie zhodnocovanie na výrobu energie (spaľovanie), či zneškodňovanie skladovaním. To je síce najjednoduchším a najlacnejším riešením, pre životné prostredie však najviac škodlivým.

Viac..  Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Podľa štatistík z roku 2016 sa až 47% odpadu v EÚ kompostuje, alebo recykluje. Napriek tomu sa však postupy likvidácie odpadu v jednotlivých členských krajinách od seba líšia a niektoré krajiny stále ukladajú na skládky veľké množstvo komunálneho odpadu.

V severozápadných krajinách skládky dnes už takmer neexistujú, Ide najmä o Belgicko, Holandsko, Švédsko, Dánsko, Nemecko, Rakúsko alebo Fínsko. Odpad sa tu buď spaľuje alebo recykluje, pričom najviac recyklujú Nemci a Rakúšania.

Skládky komunálneho odpadu sú stále rozšírené najmä v krajinách východnej a južnej Európy, dvanásť krajín takto nakladá s viac ako polovicou svojich smetí. Prvenstvo tu má Malta, na Slovensku na skládky putuje až 66% odpadu.

Ostatné krajiny ako napríklad Luxembursko, Estónsko, Francúzsko či Írsko posielajú na skládky okolo jednej tretiny komunálneho odpadu, veľkú časť však aj spaľujú a recyklujú.

V rokoch 2005 až 2016 vyhadzovanie odpadu na skládky výrazne kleslo v Estónsku, Fínsku, Slovinsku a Spojenom kráľovstve.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Európsky parlament v stredu prijal svoju pozíciu k novým celoeurópskym pravidlám o obaloch s cieľom …

Consent choices