premavka, cesta
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Bezpečnosť na cestách: Ďalší pokrok si vyžaduje nové úsilie

Predbežná štatistika bezpečnosti cestnej premávky za rok 2017, ktorú uverejnila Komisia, už druhý rok po sebe ukazuje zhruba dvojpercentné zníženie počtu úmrtí v EÚ.

V roku 2017 prišlo na cestách EÚ o život 25 300 ľudí, čo je o 300 menej ako v roku 2016 (–2 %) a o 6 200 menej ako v roku 2010 (–20 %). Hoci je táto tendencia povzbudzujúca, dosiahnutie cieľa EÚ znížiť počet smrteľných úrazov na cestách od roku 2010 do roku 2020 na polovicu už bude veľmi náročné. Okrem toho sa odhaduje, že v minulom roku ďalších 135 000 osôb utrpelo vážne zranenia. V mnohých prípadoch šlo o zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci, cyklisti či motocyklisti. Okrem obetí smrteľné dopravné nehody a zranenia majú vplyv aj na spoločnosť ako celok.

Ich sociálno-ekonomické náklady podľa odhadov predstavujú 120 miliárd EUR ročne. Všetci zúčastnení sa teda musia ešte viac usilovať, aby sa európske cesty stali bezpečnejšími. Hoci väčšinu každodenných činností, ako napríklad presadzovanie právnych predpisov a zvyšovanie informovanosti, vykonávajú vnútroštátne a miestne orgány, Komisia v súčasnosti pracuje na súbore konkrétnych opatrení, aby stimulovala výraznejší pokrok. To by bol ďalší krok smerom k vytvoreniu „Európy, ktorá chráni“ – ako ju načrtol predseda Juncker.

Komisárka pre dopravu Violeta Bulcová v tejto súvislosti uviedla: „V minulom roku prišlo na cestách o život 25 300 ľudí a mnohým ďalším obrátili život naruby vážne zranenia. Za týmito číslami sa skrývajú mnohé príbehy plné bolesti a utrpenia. Bezpečnosť cestnej premávky je zodpovednosťou, o ktorú sa delíme s členskými štátmi, ale som presvedčená, že EÚ môže urobiť viac na lepšiu ochranu Európanov. Komisia v súčasnosti pracuje na súbore konkrétnych opatrení, ktoré plánujeme oznámiť v nadchádzajúcich týždňoch. Cieľ je jasný: chceme na našich cestách zachrániť viac životov.“

Európske cesty boli s priemerom 49 smrteľných úrazov na milión obyvateľov aj v roku 2017 zďaleka najbezpečnejšími na svete. Najlepšie výsledky v EÚ v tomto období vykázalo Švédsko (25 úmrtí na milión obyvateľov), Spojené kráľovstvo (27), Holandsko (31) a Dánsko (32). V porovnaní s rokom 2016 najväčší pokles úmrtí zaznamenali Estónsko (–32 %) a Slovinsko (–20 %).

Viac..  Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Okrem toho sa v roku 2017 ešte viac zmenšili rozdiely medzi členskými štátmi, pričom len dva členské štáty vykázali mieru úmrtnosti vyššiu ako 80 prípadov na milión obyvateľov (Rumunsko a Bulharsko).

Vyhliadky do budúcnosti

Komisia v nadväznosti na ministerské vyhlásenie o bezpečnosti na cestách z marca 2017 momentálne pracuje na novom rámci pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2020 – 2030 spolu so súborom konkrétnych opatrení v záujme bezpečnosti na cestách. Mohlo by to zahŕňať revíziu európskych pravidiel bezpečnosti vozidiel, riadenia bezpečnosti infraštruktúry a iniciatívu za bezpečný prechod na kooperatívnu, prepojenú a autonómnu mobilitu.

Komisia má v úmysle tieto opatrenia predložiť na jar 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices