zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ján Oravec: Pracovná sila je. Na úradoch

Akútny nedostatok pracovníkov sa firmy snažia riešiť viacerými spôsobmi. Zúfalo prechádzajú zoznamy úradov práce, na ktorých je ešte stále evidovaná pomerne veľká armáda nezamestnaných. Dovážajú pracovníkov zo zahraničia. Zamestnávajú dôchodcov. Zamestnávajú študentov. A keď nič nepomáha, obmedzujú výrobu či čas predaja.

Pritom priam pod nosom máme elegantný spôsob ako problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily zmierniť. Stačilo by, keby sa časť ľudí, ktorí dnes pracujú vo verejnom sektore, presunula do súkromného sektora. Elegancia tohto návrhu spočíva v tom, že rieši naraz niekoľko problémov, ktoré sa nám dlhodobo vôbec nedarí riešiť. Sú nimi zvýšenie ponuky pracovnej sily, odbúranie byrokracie a celkové zvýšenie efektívnosti.

„Kľúče od miešačky“ má jednoznačne vláda. Firmy dnes nedosiahnu na ľudí, ktorí sa „ukrývajú“ v pohodlí verejného sektora. Vláda musí dať zelenú možnému presunu väčšieho počtu pracovníkov z verejného do súkromného sektora. Sami sa však dobrovoľne na trh práce nevyberú. A to nie preto, že by tam boli len neschopní lenivci, ktorí len čakajú na dôchodok. Naopak, mnohí sú šikovní a pracovití, takmer 80 % z nich má menej ako 55 rokov. Problémom je ich celkove vysoký počet. Slovensko má takmer najviac úradníkov v EÚ v prepočte na obyvateľov. Znížiť ich počet o 20-30 % by preto mala byť nielen logická, ale zároveň aj ľahko splniteľná úloha.

Policajti, hasiči, zdravotnícky personál v nemocniciach, učitelia, to všetko je zamestnanosť vo verejnom sektore.  Jej plošné znižovanie môže naraziť na obavu občanov, že sa ešte viac zníži už aj tak mizerná kvalita služieb. Cieľom preto musí byť primárne zníženie počtu úradníkov na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. Najčastejším zdôvodnením nemožnosti znižovať stavy, hoci aj len medzi úradníkmi, je neustály nárast agendy. Znižovanie počtu pracovníkov preto musí ísť ruka v ruke so zodpovedajúcim znížením objemu agendy, ktorú budú mať na starosti zostávajúci úradníci. Menej úradníkov môže mať lepšie platy. Zníženie kvantity môže vláde pomôcť prilákať vyššiu kvalitu.

Viac..  Eugen Jurzyca: Prichádza moment, kedy fond obnovy zvýši dane. Bohatým aj chudobným.

Nezanedbateľným efektom tohto odvážneho kroku by bolo jednoznačné zvýšenie efektívnosti našej ekonomiky. Zamestnanec na ministerstve, v nejakom štátnom úrade či v agentúre, to je potenciálny problém, pretože je súčasťou veľkej armády, ktorej cieľom je viac právomocí, viac pečiatok, viac administratívnej dôležitosti. Ak sa ten istý človek presunie do súkromného sektora, udejú sa dve pozitívne veci súčasne. Oslabí sa kapacita tejto byrokratickej armády a zároveň sa posilní kapacita súkromného sektora, ktorý ju potrebuje, aby vytvoril dostatočný zisk na to, aby uživil oba sektory.

Nie je teda pravdou, že sa nám minula pracovná sila. Relatívne kvalifikovaná pracovná sila tu ešte stále je. A to v relatívne veľkom počte. Je však na nesprávnom mieste. Na úradoch. Každá rozumná vláda by mala vytvárať podmienky pre jej prechod do súkromného sektora. Ak by sa tento zázrak udial, malo by to zázračné účinky na našu ekonomiku a celú spoločnosť.

Komentár pripravil Ján Oravec, Nadácia F.A. Hayeka

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices