Thyssen
Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

Členské štáty EÚ prijali návrh Komisie na revíziu rámca Europass

Táto revízia, ktorej cieľom je zjednodušiť a zmodernizovať životopis Europass, ale aj iné nástroje v oblasti zručností potrebných v digitálnom veku, umožní ľuďom viac zviditeľniť svoje zručnosti a kvalifikácie v celej EÚ a tvorcom politík pomôže lepšie predvídať potreby a trendy na trhu práce. Schválením Komisia prijala všetkých desať opatrení avizovaných v programe v oblasti zručností pre Európu iniciovanom v júni 2016.

V reakcii na schválenie tohto návrhu členskými štátmi komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla:

Som veľmi rada, že Rada prijala zrevidované rozhodnutie o Europasse. Schválením tohto posledného právneho predpisu sme definitívne prijali všetkých 10 opatrení, ktoré boli súčasťou programu v oblasti zručností pre Európu.

Už viac ako desať rokov je Europass je kľúčovým nástrojom na podporu lepšej komunikácie a lepšieho pochopenia zručností a kvalifikácií. Je dôležitou spojkou medzi svetmi práce, vzdelávania a odbornej prípravy. Denne má portál Europass viac ako 55 000 návštevníkov a od roku 2004 bolo zaznamenaných viac ako 100 miliónov stiahnutí životopisu Europass.

Europass jasne preukázal svoju pridanú hodnotu, keďže slúži ako nástroj na komunikáciu zručností v celej EÚ. Pritom sa vyvíja tak, aby dokázal odpovedať na výzvy a príležitosti, ktoré so sebou prináša digitálny vek.

Vďaka prijatiu nášho návrhu na modernizáciu Europassu sa súčasťou jeho rámca stáva elektronické portfólio, v ktorom sa budú ukladať a vymieňať informácie, nástroje slúžiace ľuďom na vlastné zhodnotenie svojich zručností, ako aj nástroje, ktoré umožnia opísať výsledky formálneho vzdelávania a informálneho učenia sa i získané kvalifikácie.

Po prvýkrát bude Europass ponúkať aj informácie na podporu riadenia profesionálnej kariéry vrátane informácií o trendoch a dopyte na trhu práce, ako aj o príležitostiach v oblasti poradenstva a vzdelávania v Európe.

Komisia sa už teší na prácu súvisiacu s realizáciou tejto novej éry Europassu v súčinnosti s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Rada by som sa poďakovala všetkým zúčastneným stranám za ich odhodlanie ponúknuť našim občanom lepšie nástroje a služby v oblasti zručností a kvalifikácií.“

Kontext

Viac..  Europoslanec Martin Hojsík reaguje na prípadné odvolávanie Ľuboša Blahu

V októbri 2016 prijala Komisia návrh na revíziu rozhodnutia o Europasse z roku 2004 ako jedno z desiatich opatrení programu v oblasti zručností pre Európu.

Schválené rozhodnutie vychádza z návrhu Komisie z októbra 2016, ktorý vznikol na základe spätnej väzby, konzultácií a dôležitých podnetov od členských štátov, sociálnych partnerov a zainteresovaných strán. Súčasťou týchto dôležitých podnetov bolo stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a konzultácie s Výborom regiónov. Týmto rámcom boli splnené ciele oznámení o novom programe v oblasti zručností pre Európu a zároveň sa ním prispeje k zavedeniu Európskeho piliera sociálnych práv do praxe.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices