benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO:© European Union- EP.

Monika Beňová: Podpora obehového hospodárstva si vyžaduje zmenu v prístupe ľudí

Začiatok plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný problematike obehového hospodárstva a potrebe dôsledného monitoringu pri napĺňaní cieľov týkajúcich sa ochrany životného prostredia v Európskej únii (EÚ).

 Téma ohľadom významu obehového hospodárstva v EÚ sa prvý krát výraznejšie otvorila ešte v roku 2014. Dôvodom je napríklad obmedzené množstvo niektorých, v priemyselnej výrobe často využívaných prírodných zdrojov, zvyšujúce sa náklady na ich ťažbu, ale často aj neúmerne vysoká miera jednostrannej závislosti členských štátov na dodávateľoch týchto surovín z krajín mimo priestoru EÚ,“ priblížila poslankyňa EP Monika Beňová.

Obehové hospodárstvo sa veľa krát spája najmä s recykláciou, tá je však len jednou z jeho dôležitých súčastí. Zásadné je už samotné navrhovanie a dizajn výrobných procesov, produktov a služieb. Recyklácia je len jedným z čiastkových prvkov, ktorým možno obmedziť plytvanie surovinami,“ uviedla europoslankyňa. Pre viaceré európske krajiny, vrátane Slovenska, však práve potreba zvýšenia miery recyklácie v nadchádzajúcom období, predstavuje z hľadiska zavádzania obehového hospodárstva najväčšiu výzvu. Dôvodom je, že si to bude vyžadovať zmenu v prístupe a zvyklostiach mnohých ľudí pri nakladaní s ich odpadom. To sa aj na základe skúseností z iných štátov nedeje ľahko,“ vysvetlila Monika Beňová.

Viac..  Europoslanci priznávajú, že európske peniaze v Palestíne skončili v rukách Hamasu

Podpora obehového hospodárstva by mala pozitívne prispievať aj k ďalšiemu hospodárskemu rastu. Podľa uskutočnených analýz je tu potenciál na vznik státisícov nových udržateľných pracovných miest. Zároveň platí, že finančné prostriedky, ktoré sa štátom pri efektívnejšom nakladaní s odpadom podarí usporiť, môžu byť využité inde, napríklad v sociálnej oblasti,“ uzavrela.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices