Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Európska diplomacia musí účinnejšie prispievať k zabraňovaniu konfliktov

Európska zahraničná politika má viacero finančných nástrojov určených na rozvoj partnerskej spolupráce s tretími krajinami. Ich úlohou je posilňovať postavenie Európskej únie (EÚ), ako významného a rešpektovaného globálneho hráča schopného presadzovať vlastné hodnoty a záujmy na poli medzinárodnej diplomacie.

V prebiehajúcom programovom období je na tento účel vyčlenených takmer 52 miliárd eur. Určené sú napríklad na predvstupovú pomoc kandidátskym krajinám, ktorú v minulosti využívalo aj Slovensko. Ich súčasťou sú fondy na podporu rozvoja demokracie, mieru, stability, či dodržiavania ľudských práv. Rovnako je z nich financovaná rozvojová spolupráca,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová.

Pri príprave európskeho rozpočtu na obdobie 2021 – 2027 dochádza v súčasnosti k vyhodnocovaniu doterajšieho využívania týchto finančných zdrojov. V súvislosti s prioritami sa z členských štátov najčastejšie ozýva požiadavka na posilňovanie bezpečnosti. EÚ tak musí byť v budúcnosti prostredníctvom nástrojov svojej diplomacie schopná účinnejšie prispievať k zabraňovaniu konfliktných situácií odohrávajúcich sa najmä v blízkosti jej vonkajších hraníc. Dôležitá je predovšetkým schopnosť primeranej a včasnej reakcie,“ zdôraznila poslankyňa.

Viac..  M. Beňová: Hospodárske záujmy Únie nesmú zasahovať do právomocí členských štátov

Finančné nástroje európskej diplomacie musia zároveň vo väčšej miere prispievať aj k podpore hospodárskeho rastu samotných členských štátov. Malé a stredné podniky z európskych krajín musia mať ich prostredníctvom príležitosť jednoducho nadväzovať intenzívne obchodné vzťahy v tretích krajinách,“ priblížila Monika Beňová. Vyhodnocovanie využívania finančných nástrojov európskej zahraničnej politiky je jednou z tém dnešného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices