Malmstrom, Katainen
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström a podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

EÚ navrhuje podpísať a uzavrieť dohody s Japonskom a Singapurom

Komisia Rade predstavila výsledky rokovaní o dohode o hospodárskom partnerstve s Japonskom a o dohodách o obchode a investíciách so Singapurom. Ide o prvý krok na ceste k podpísaniu a uzavretiu týchto dohôd.

Rýchle uzavretie a bezodkladné uplatnenie najdôležitejšej obchodnej dohody, akú kedy EÚ dojednala, si osobne predsavzali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a japonský premiér Shinzo Abe. Počas bilaterálneho samitu a na vedľajších podujatiach samitu G7 sa obaja lídri zasadili na najvyššej politickej úrovni v prospech urýchlenia a dokončenia rokovaní v roku 2017.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: „Náš dnešný krok umožní našim podnikom a občanom už od budúceho roka začať v plnej miere využívať možnosti, ktoré prináša dohoda o hospodárskom partnerstve s Japonskom. Európa verí v otvorený a spravodlivý obchod založený na celosvetovom súbore pravidiel. Naše hospodárstvo od neho závisí, naše podniky vďaka nemu prosperujú a naši spotrebitelia ho očakávajú. Spolu s podobne zmýšľajúcimi globálnymi partnermi nám pomáha vytvárať pracovné miesta a nastavovať normy doma aj v zahraničí. Dnes sme vykročili k uzavretiu dohôd s našimi dvomi najbližšími ázijskými partnermi – Japonskom a Singapurom. Vplyv týchto dohôd zďaleka presiahne naše vlastné brehy. Vysiela totiž jasný a jednoznačný signál, že v boji proti protekcionizmu a v obrane multilateralizmu stojíme na jednej strane. A to je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.“

Podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: „EÚ je za otvorený, na pravidlách založený a spravodlivý obchodný poriadok. Japonsko a Singapur sú naši kľúčoví ekonomickí partneri, s ktorými si rozumieme. Prehĺbené a rozšírené obchodné dohody s nimi prinesú našim vývozcom, pracovníkom a spotrebiteľom výhody – napríklad ušetríme miliardu ročne na vývozných clách do Japonska. Okrem toho ide o konkrétny krok smerom k zlepšeniu globálneho obchodného poriadku, ktorý vychádza zo spoločných hodnôt a pravidiel. Dúfame, že uzavretie týchto dohôd prebehne rýchlo a hladko, aby ich mohli európske firmy, pracovníci, poľnohospodári a spotrebitelia čo najskôr využívať.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová povedala: „Spolu s Japonskom a Singapurom sme sa rozhodne postavili za otvorený a spravodlivý obchod podľa pravidiel. Okrem toho vďaka týmto obojstranne výhodným dohodám získajú európske firmy a občania významné príležitosti. Hospodárske partnerstvo s Japonskom sa bude vzťahovať na 600 miliónov spotrebiteľov a tretinu svetového HDP. Jeho ekonomický potenciál evidentne nemá obdobu. Cieľom našich dohôd so Singapurom, ktorý už dnes pre Európu predstavuje vstupnú bránu do juhovýchodnej Ázie, je výrazne zintenzívniť obchod s týmto regiónom. Japonsko aj Singapur sú pre nás dôležití partneri z hľadiska obrany multilateralizmu a silných medzinárodných organizácií.“

Pri dohode s Japonskom ide o najrozsiahlejšie dvojstranné obchodné partnerstvo, aké kedy Európska únia dojednala. Dohoda o hospodárskom partnerstve otvorí pre obidve strany obrovské trhové príležitosti a v mnohých oblastiach posilní spoluprácu medzi Európou a Japonskom. Obe strany v nej opätovne potvrdili spoločný záväzok v oblasti udržateľného rozvoja a po prvý raz do nej zahrnuli konkrétny záväzok Parížskej dohody o zmene klímy. Prevažná väčšina ciel, na ktoré pri vývoze do Japonska minú európske podniky až miliardu eur ročne, sa zruší. Dohodou sa odstráni aj niekoľko dlhodobých regulačných prekážok, napríklad dvojité testovanie a duplicitná byrokratická záťaž. Vďaka dohode sa japonský trh so 127 miliónmi spotrebiteľov otvorí kľúčovému poľnohospodárskemu vývozu EÚ, vyše 200 tradičných európskych regionálnych potravinových výrobkov a nápojov získa v Japonsku ochranu (tzv. zemepisné označenia), rozšíria sa vývozné príležitosti EÚ v celej škále ďalších odvetví a európske podniky sa budú môcť v mnohých japonských mestách uchádzať o verejné zákazky.

Viac..  Telekomunikačné skupiny v EÚ chcú, aby veľké technologické firmy platili viac

EÚ a Japonsko sú zároveň v konečnom štádiu rokovaní o dohode o strategickom partnerstve. Po nadobudnutí platnosti sa vďaka nej politické vzťahy medzi oboma stranami posunú na novú úroveň, zintenzívni sa politický dialóg, potvrdia spoločné hodnoty a zásady a umožní bližšia spolupráca na spoločných problémoch na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni.

Dvojstranné obchodné a investičné dohody so Singapurom sú prvé svojho druhu, ktoré EÚ uzavrela s členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). V rámci združenia ASEAN je Singapur pre EÚ zďaleka najväčším partnerom s celkovým objemom dvojstranného obchodu 53,3 miliardy eur v tovare (2017) a 44,4 miliardy eur (2016) v službách. V Singapure sídli viac ako 10 tisíc spoločností z EÚ, ktoré ho využívajú ako centrum pre celý tichomorský región. Tieto dohody teda pre EÚ predstavujú dôležitý míľnik, pokiaľ ide o nastavenie vysokých noriem a pravidiel vzťahov s významnou a rýchlo sa rozvíjajúcou juhovýchodnou Áziou. Dohody zároveň slúžia ako základný stavebný kameň pre budúce medziregionálne obchodné styky a investičnú dohodu medzi EÚ a ASEAN-om. Singapur už dnes priťahuje najviac európskych investícií v Ázii a ich objem sa na oboch stranách v posledných rokoch výrazne zvyšuje. Objem bilaterálnych investícií dosiahol v roku 2016 256 miliárd eur.

Okrem rozsiahlych ekonomických možností sa dohody komplexne zaoberajú aj obchodom a udržateľným rozvojom; stanovujú najvyššie normy v oblasti práce, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa; zároveň posilňujú spoločné opatrenia EÚ a Japonska v oblasti udržateľného rozvoja a zmeny klímy a v plnom rozsahu zaručujú služby vo verejnom záujme.

Ďalšie kroky

Po schválení Radou sa dohody dostanú pred Európsky parlament. Cieľom je, aby obchodné dohody s Japonskom a Singapurom nadobudli platnosť do konca funkčného obdobia súčasnej Európskej komisie v roku 2019. Dohoda o ochrane investícií so Singapurom bude predmetom ratifikačného procesu aj na vnútroštátnej úrovni.

Zároveň pokračujú rokovania s Japonskom o normách ochrany investícií a o urovnávaní sporov o ochrane investícií. So zreteľom na spoločný záväzok vytvoriť stabilné a bezpečné investičné prostredie v Európe a Japonsku sú obidve strany pevne odhodlané dosiahnuť dohodu v rokovaniach o ochrane investícií čo najskôr.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices