George Puffan
George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ preskúmajú program modernizácie európskeho manažmentu letovej prevádzky

Európsky dvor audítorov vykonáva audit zavádzania SESAR, programu technologickej modernizácie pre manažment letovej prevádzky v EÚ. V rámci auditu sa preskúma, či je jeho zavádzanie dobre riadené a či prispeje k iniciatíve jednotného európskeho neba (SES).

Cieľom SES je zlepšiť výkonnosť európskeho manažmentu letovej prevádzky presunutím zodpovedností v niekoľkých oblastiach z medzivládnej úrovne na úroveň EÚ. V rámci tejto iniciatívy sa postupne stanovil súbor pravidiel platných v celej EÚ, spojených so SESAR a podporovaných finančnými iniciatívami.

„Letecká doprava je dôležitou súčasťou vnútorného trhu EÚ. Manažment letovej prevádzky v Európe sa však zabezpečuje v technologicky roztrieštenom prostredí. To viedlo k vyšším nákladom a oneskoreniam, ako aj k negatívnym vplyvom na životné prostredie”, povedal George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit

Viac..  EÚ chce dať krajinám západného Balkánu šesť miliárd eur na reformy

Audítori preskúmajú potrebu a návrh pomoci EÚ vo fáze zavádzania programu SESAR, riadenie financovania EÚ, ktoré bolo naň vyčlenené, a do akej miery sa skutočne dosahuje lepšia výkonnosť. Navštívia projekty financované EÚ v Nemecku, Grécku, vo Francúzsku, v Litve a Poľsku.

Uverejnenie osobitnej správy je naplánované na jar 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices